Intervju

-Flere barn må få trene styrke

Da vektløftergrupper i Sogn og Fjordane gikk sammen om å tilby instruksjon i basistrening og vektløfting for skolene i nærområdet, meldte 800 elever sin interesse. Men skoler og idrettslag mangler utstyr til å følge opp interessen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon


Ola Bergheim mener det offentlige burde vært ansvarlige for å tilrettelegge anlegg og utstyr for basis-, styrke- og vekttrening.

- Det er flott at vektrom og treningssenter har blitt så populært de siste 20 årene at det nå er flere ungdommer som trener der enn i idrettslagene, og dobbelt så mange voksne som i idrettslagene. Men jeg mener det offentlige og idretten i alt for stor grad har overlatt dette til private treningssenter, slik at det er det eneste tilbudet både til barn, ungdom og voksne. Dermed blir tilbudet dyrt, du får det bare i byer og på større plasser, og miljø og trivselstiltak som forebygging av kroppspress og bruk av doping, blir vanskeligere å få til, sier Bergheim.

Ola Bergheim er leder for Nord-Vestlandet vektløfterregion og for vektløftergruppa i Breimsbygda IL. Bergheim er pensjonist, tidligere idrettsfaglærer i videregående skole, med tillitsverv i kroppsøving i Utdanningsforbundet og Landslaget Fysisk Fostring i skolen.

Les også: Styrketrening for barn

For kostbart å trene styrke

11366-2-gym.jpg
Mange skoleelever ønsker å trene styrke, men har ikke tilbud der de bor, eller det blir for kostbart. Illustrasjonsfoto: Colourbox

 - Som lærer i videregående skole hadde jeg mange ganger elever med stort behov for trening av helsegrunner som jeg tilrådet å bruke treningssenter, men som sa at det enten ikke fantes der de bodde, at det manglet variert utstyr, eller at det er for dyrt for dem, sier Bergheim.

- Idrettslag og skoler bruker stort sett de samme anleggene, skoler på dagtid og idretten på kveldstid og helg. Som gammel lærer ønsker jeg at det offentlige og idretten nå lager til basis/treningssenter som obligatorisk del av baner og haller, og ikke overlater basis og styrketrening til mer eller mindre tilfeldige treningssenter. Der blir fokuset i langt større grad på utseende og muskelvolum, ensidighet og større kropps- og dopingpress. Tenk om den grunnleggende opplæringen her kunne bli gjort av skole og idrettslag med gode anlegg, godt utstyr og god opplæring. Vi har mange gode lærere og instruktører i skole og idrett, men de er sulteforet på anlegg, utstyr og tid. Jeg håper man nå kan få på plass daglig fysisk aktivitet i skolen, og at politikerne ikke bare lar seg friste til billige løsninger med gåturer i skog og mark. Jeg mener det grenser til barnemishandling, nå som forskning viser hvor viktig det er med styrketrening for barn og ungdom for utvikling av skjelettet og nerve-muskelsystemet i denne perioden hvor det livslange grunnlaget for god helse blir lagt, sier Bergheim.

Les også: Barn er aktive for moro skyld

Mangler utstyr og anlegg

styrketreningforbarn1.jpg

Helsedirektoratet har i sine nye anbefalinger tre kulepunkt for barn og ungdom. Det siste er: "Minst tre ganger i uken bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet". Generelt påpeker de at aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling.

- Vektløfterregionen her i Sogn og Fjordane startet i forbindelse med EM i vektløfting i 2016 (som ble avholdt i Førde med Tambarskjelvar Idrettslag som arrangør) et opplegg med tilbud til skolene fra femte klasse i grunnskolen i nærområdet med instruksjon i basistrening og vektløfting med fokus på grunnleggende opplæring og teknikk. Nesten 800 ønsket et slikt tilbud.  Derfor rakk vi ikke over alle da, og vi har fortsatt med dette i år. Men det er lite utstyr og anlegg hos de skolene som ikke har vektløfterklubber i nærmiljøet. Derfor er vi avhengige av å ha med utstyr selv og improvisere ut i fra mulighetene på de enkelte skolene. De mangler på sin side anlegg og utstyr for å følge opp instruksjon og tips vi har kommet med, sier Bergheim.

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Håper på et fellesløft

Forskning viser at barn og ungdom trener like mye som før i idrettssammenheng.

- Men trenere med lang fartstid i idretten opplever at det generelle fysiske grunnlaget hos ungdommen er så dårlig, at de må bruke to til tre år lenger for å komme opp på det fysiske nivået som var startnivået i idretten for en generasjon eller to siden. Praktikerne og en del forskning forklarer dette med mindre og mindre variert fysisk aktivitet som frilek, mindre fysisk arbeid, mindre bruk av kroppen til og fra skolen, kombinert med titalls timer med skjermtid. Det er svært store utfordringer for oss som er opptatt av basis- og styrketrening og har kunnskap om dette. Vi håper nå på - et bokstavelig talt - fellesløft fra både det offentlige og fag- og frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som også er opptatt av dette, sier Bergheim.