Nyhetsartikkel

Høyere skaderisiko for barn som satser på èn idrett

Barn som bruker dobbelt så mye tid på organisert idrett som på frilek, blir oftere skadet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette gjelder særlig dersom barna spesialiserer seg på en bestemt idrett.

Dette ifølge funn fra en studie som ble presentert ved en konferanse som ble arrangert av American Academy of Pediatrics (AAP) i slutten av oktober 20131.

For lite hvile

Deltagerne i studien var 1206 barn i alderen 8-18 år, halvparten var gutter. 837 av deltagerne hadde hatt en skade. Gjennomsnittsalderen for de med skader, var 14 år. Skadene var først og fremst belastningsskader som følge av store mengder belastning, og for få hvileperioder.

Forskerne fant at de som brukte mye tid på en bestemt idrett hadde høyere sannsynlighet for å bli skadet, enn de som deltok i flere ulike idrettsgrener. Dette gjaldt også etter at forfatterne justerte for alder og antall timer i aktivitet per uke.

Barn som brukte flere timer på fysisk aktivitet per uke enn deres alder (er du ti år, skal du ikke bruke mer enn ti timer per uke på trening), og som brukte mer enn dobbelt så mye tid på idrett som på frilek, hadde også høyere sannsynlighet for skader.

Les også: Forebygg overtrening hos barn og unge

Identifiserer de med høy risiko

Ved å se på hvem som satser mye på èn idrett, og på ukentlig treningsmengde, kan man lettere identifisere hvilke unge idrettsutøvere som har høyere risiko for skader, konkluderer forfatterne.

Les også: Dødsfall blant unge idrettsutøvere

Økte antall kneskader med 400 %

En annen studie, fra 20112, som er publisert på nettsidene til AAP, viser at antallet kneskader hos unge idrettsutøvere øker i et alarmerende tempo.

Forskere på et sykehus i Philadelphia, fant en økning på 400 prosent av slike skader i perioden 1999 til 2011. I den perioden økte fremre korsbåndskader med 11.35 skader per år, og meniskskader med 13,95 skader per år. Leggbrudd økte med bare 1.07 skader per år.

Årsaken til økningen er uklar, men forfatterne tror at en økning i diagnostisering av disse skadene, sammen med tidligere henvisning og mer aggressiv behandling, kan bidra.

Kan svekke veksten

Den høye andelen av spesialiserte idrettskonkurranser for barn som pågår hele året, blir også trukket frem som en årsak til økningen av disse skadene.

Slike skader krever kompleks behandling og langvarig hvile. Det er også skader som kan svekke veksten. Barn som får slike skader, og som fortsetter å trene på et like høyt nivå, har høyere risiko for nye skader.

Kilder

Referanser

  1. Risks of Specialized Training and Growth for Injury in Young Athletes: A Prospective Cohort Study - Council on Sports Medicine and Fitness Oral Presentations aap.confex.com
  2. Knee Injuries on the Rise in Child and Adolescent Athletes - American Academy of Pediatrics www.aap.org