Nyhetsartikkel

Hva skjer dersom barn ikke trener styrke?

Tidligere var man engstelig for hva som kunne skje med barn som trente styrke. I dag er perspektivet et annet: Hva skjer dersom barn ikke trener styrke?

Temaside om Korona

Dette skiftet har også gått fra bekymring for at skader skal oppstå fordi barnet trener styrke, til bekymring for at skader skal oppstå på grunn av mangel på styrketrening.

Disse perspektivene ses særlig i lys av nedgang i muskelstyrke hos barn og unge. Dette skriver forfatterne av en ny klinisk rapport fra American Academy of Pediatrics, om styrketrening for barn og unge1. Rapporten ble publisert i juni 2020.

Vil du vite mer om anbefalt belastning, treningshyppighet og type øvelser? Det kan du lese om i denne artikkelen: Styrketrening for barn

Avtagende muskelstyrke hos unge

Rapporten som viser avtagende muskelstyrke hos unge, understreker at det derfor er viktig å involvere unge i en eller annen form for styrketrening - uavhengig av om de er sportsinteresserte eller ikke. På den annen side har man også unge som i økende grad bruker styrketrening for å få en mer muskuløs kropp, selv uten å være involvert i noen idrett.

Styrketrening blir stadig viktigere som en del av treningen i ulike idretter, i gymtimer, og som en del av egentrening på fritiden. At flere unge aktivt deltar i idrett, samtidig som vi ser en økning av inaktivitet og overvekt blant barn og unge, har ført til økt interesse for styrketrening i denne aldersgruppen.

Les også: Vektløfting for barn

Mange helsefordeler

Økt styrke hos barn og unge kan gi fordeler som bedre helse, bedre form, økt styrke, og bedret rehabilitering av skader. Det har skadeforebyggende effekt, kan bedre motoriske ferdigheter, gi bedre hurtighet og kraft, og det kan bedre fysiske ferdigheter.

Styrketrening har i tillegg til dette også en positiv innvirkning på hjertehelsen, kroppskomposisjon, beinmineraltetthet, og kolesterolverdiene. Det kan bedre insulinfølsomheten hos unge med overvekt og bedre mental helse.

Med riktig teknikk og trening som utføres under oppsyn av kompetente voksne, er risikoen for skader lav.

Forfatterne skriver at det er viktig å integrere styrketrening i gymtimer og i andre idrettsprogram for unge. Styrketrening kan øke muskelstyrken, redusere risikoen for belastningsskader og vekke interesse for slik trening.

Bidrar til å øke spontan aktivitet

Deltagelse i styrketreningsprogram har også vist seg å bidra til å øke daglig mengde med spontan aktivitet blant gutter i skolealder. Det tyder på at styrketrening kan være et godt sted å begynne for å få inaktive barn til å bli mer aktive.

Godt utformede treningsprogram har ingen negativ effekt på vekst eller helse. De fleste tilfeller av rapporterte skader har oppstått ved trening som har foregått hjemme og uten kompetent veiledning.

Styrketrening er varmt anbefalt som en del av tilnærmingen til fysiske ferdigheter, styrke, god form, og ytelse i idrett hos unge. En kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening, gir langtids positive helseeffekter.

Kilder

Referanser

  1. Stricker PR, Faigenbaum AD, McCambridge TM,COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS. Resistance Training for Children and Adolescents. Pediatrics 2020. pediatrics.aappublications.org