Nyhetsartikkel

Inaktive barn har økt risiko for skader under fysisk aktivitet

Barn som har et lavt fysisk aktivitetsnivå, har høyere risiko for belastningsskader enn barn som har et høyt aktivitetsnivå. En skade kan påvirke motivasjonen til å være i aktivitet, og betydningen av å forebygge slike skader kan dermed være stor.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i desember 20111.

Deltagerne i studien var 995 barneskoleelever fra Nederland i alderen 9 til 12 år. Målet med studien var å avdekke risikofaktorer som var forbundet med skader i gymtimer, i idrett, og i forbindelse med fysisk aktivitet på fritiden.

Høyere risiko hos jenter

Skader som førte til at barnet minst måtte avslutte aktiviteten det holdt på med på grunn av skaden, ble registrert fortløpende.

Forfatterne fant at kjønn, alder og fysisk aktivitetsnivå var hver for seg klare risikofaktorer for skade. De mest aktive barna hadde minst risiko for å skade seg, mens lavt aktivitetsnivå økte risikoen for skader. I denne studien hadde jenter høyere risiko for skader. I andre studier der deltagerne er litt større barn, har gutter høyest risiko for skader. Forfatterne antyder at årsaken til denne forskjellen, kan være at jentenes vekstspurt inntrert litt før guttenes vekstspurt.

Mister entusiasmen

De gunstige effektene som regelmessig fysisk aktivitet har på fysisk, kognitiv og mental helse er godt dokumentert, men fysisk aktivitet og idrett medfører også en risiko for skader. Sammenlignet med voksne er risikoen for slike skader hos barn i denne alderen lav.

De barna som er minst fysisk aktive, er i målgruppen man prøver å nå ved tiltak som skal føre til økt fysisk aktivitet. Derfor er det særlig viktig å være klar over denne sammenhengen. En skade kan føre til at barnet mister interessen og entusiasmen rundt det å være fysisk aktiv. Dermed er det viktig å fokusere på hvordan slike skader kan forebygges, når tiltak for å øke fysisk aktivitetsnivå blant barn settes i verk.

Kilder

Referanser

  1. Bloemers F, Collard D, Paw MC, Van Mechelen W, Twisk J, Verhagen E.. Physical inactivity is a risk factor for physical activity-related injuries in children.. Br J Sports Med 2011; forhåndspublisert på nett, 14.desember: . bjsm.bmj.com