Intervju

-Kroppsøving er ikke et pausefag

- Kroppsøvingsfaget er et viktig fag som er likestilt med de andre fagene, sier Reidunn Aarre Matthiessen ved Utdanningsdirektoratet. Under koronapandemien har faget, der deltagelse og samspill er viktige komponenter, krevd kreative løsninger og nye metoder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Jeg tror at kroppsøvingsfaget har stor betydning for barn og unges helse, og for framtidig helse, men det er selvfølgelig flere tiltak som må samordnes. I kroppsøvingsfaget skal elevene utvikle kompetanse og forstå sammenhenger mellom kropp, bevegelse og helse. Kroppsøving skal stimulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger, sier Reidunn Aarre Matthiessen, seniorrådgiver ved Utdanningsdirektoratet. 

Ett av tre nye tverrfaglige tema i den nye læreplanen er folkehelse og livsmestring. 

- Dette er tema som berører aktuelle samfunnsutfordringer. For kroppsøvingsfaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å fremme god fysisk og psykisk helse og ta ansvarlige livsvalg. Elevene får kunnskap og ulike perspektiv på bevegelsesaktiviteter og helse, og de lærer å ta gode valg som er viktige for helsa gjennom livet. Kroppsøving er ikke et "pausefag" fra andre fag. Det er et viktig fag med kompetansemål som er likestilt med andre fag, sier Aarre Matthiessen.

Satser på å øke aktivitetsnivået

Antallet timer barn og unge skal ha kroppsøving er fastsatt til 478 timer på barnetrinnet, 223 timer på ungdomstrinnet, og 56 timer per år i videregående skole.

- Dette har ikke blitt endret i den nye læreplanen. Kroppsøving er et av fagene elevene har gjennom hele skoleperioden - fra førsteklasse og til og med videregående skole. I tillegg kommer fysisk aktivitet i form av FYSAK for barn på 5-7. trinn og valgfagene Fysisk aktivitet og helse og Friluftsliv på ungdomstrinnet. Disse valgfagene skal stimulere til variert og praktisk opplæring, og bidra til livslang bevegelsesglede og aktivitet, sier hun.

Regjeringen har etablert blant annet satsningen Barn og unge i bevegelse som inneholder flere tiltak for å bidra til å øke aktivitetsnivået hos barn i alle aldre. Dette er aktivitet som skal komme i tillegg til kroppsøvingsfaget.

- Lærerne står også fritt til å bruke fysisk aktivitet som en del av undervisningen i andre fag. I koronatiden ser vi at flere har tatt i bruk uteskole. Matematikk, naturfag, og en rekke andre fag kan flyttes utendørs - til skolegården, parker eller skogsområder, sier Aarre Matthiessen.

Neste side