Informasjon

Forebygg overtrening hos barn og unge

Variasjon, fornuftige foreldre og hvile, er sentralt for å unngå overtrening hos barn og unge.

Temaside om Korona

For å forebygge belastningsskader, overtrening og utbrenthet hos barn og unge idrettsutøvere er det viktig med variert trening, fornuftige foreldre og nok hvile. Det er også viktig å huske at det som betyr mest, er at trening er gøy!

Overtrening er en av de vanligste årsakene til skader blant barn og unge som er aktive innen idrett. Overtrening kan i følge en artikkel fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics1 føre til utbrenthet, og det kan skade målet om å gjøre trening til en livslang, helsefremmende vane.

Overambisiøse foreldre og foreldre som presser barna

I USA er belastningsskader, overtrening og utbrenthet blant barn og unge idrettsutøvere stadig vanligere. En faktor som kan bidra til overtrening, er foreldre som presser barna til å gjøre det bra.

I presentasjonen "Hva tåler og trenger barn som ønsker å konkurrere"2 av professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole, konstaterer hun at det også i Norge finnes mange overambisiøse foreldre og trenere.

En belastningsskade er en skade på bein, muskel eller sene som har blitt utsatt for gjentatt belastning uten nok tid til å heles eller gjennomgå en naturlig reperasjonsprosess. Skaden innebærer små avrivninger av fibre som medfører mindre blødninger, som i sin tur utløser en betennelsesreaksjon. Hos barn er dette mer alvorlig enn hos voksne fordi beinvevet til unge ikke tåler så store påkjenninger som beinvevet hos voksne.

Neste side