Informasjon

Forebygg overtrening hos barn og unge

Utbrenthet

Om kroppen aldri får tid til å ta seg igjen, risikerer idrettsutøveren å bli utbrent. Typiske tegn på utbrenthet er muskel- eller leddsmerte, personlighetsforandringer, høy hvilepuls og reduserte idrettsprestasjoner. Barn og unge kan i tillegg også oppleve utmattelse, mangel på entusiasme for trening og konkurranser, svakere skoleresultater og de kan få problemer med å klare vanlige rutiner.

Fokuser på at treningen skal være gøy. Lær å tolke kroppens signaler og tegn på overbelastning, og ta pauser når kroppen trenger det. Turneringer, cup, stevner og lignende som varer hele helger eller lenger, fører for eksempel ofte til at barnet deltar i sin aktivitet i flere timer hver dag. Vær derfor påpasselig med at barnet får i seg nok drikke og mat, og at det ikke blir for varmt eller eventuelt for kaldt.

Forrige side Neste side