Informasjon

Forebygg overtrening hos barn og unge

Bør oppleve trivsel, mestring og utvikling

Ifølge Idrettens barnerettigheter kjennetegnes et godt barneidrettstilbud ved blant annet:

  • At barna trives og føler seg trygge
  • At flest mulig ønsker å delta
  • At barn skal bli hørt og selv skal kunne velge hvilken idrett de vil trene, og hvor mye de vil trene.
  • Trening og konkurranser skal skje på barnas premisser
  • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
  • At opplæringen er tilpasset barnets alder og utvikling og behov.
  • At barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring
  • At treningstilbudet sikrer variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.
Forrige side Neste side