Informasjon

Aktive eldre lever lengre

De som er mest fysisk aktive blant eldre mennesker - uansett type aktivitet, oppnår lengre levetid.

Dette ifølge en studie som ble presentert i Journal of the American Medical Association (JAMA)1. Forfatterne konkluderer med at høyt energiforbruk gjennom en hvilken som helst aktivitet kan påvirke levealderen hos eldre. Funnene er bekreftet også i nyere studier2-3

Ifølge lederartikkelen i samme utgave av JAMA er denne konklusjonen utfordrende, og resultatene kan få større innvirkning på de rådende anbefalingene om fysisk aktivitet, dersom ytterligere forskning støtter disse studiene.

Deltagerne i studien var 302 velfungerende, eldre mennesker i alderen 70-82 år. Energiforbruket ble målt gjennom to uker, og deltagerne ble fulgt i seks år. I løpet av observasjonstiden døde 55 av deltakerne i studien.

Alle bevegelser teller

Fra før av er det velkjent at fysisk inaktivitet øker risikoen for en rekke kroniske sykdommer og tilstander, og at det reduserer levetiden.

Ifølge studien hadde den gruppen med høyest energiforbruk uansett type daglig aktivitet, 32 prosent lavere risiko for å dø i løpet av 6-årsperioden. Da hadde forskerne justert for påvirkningen av slike faktorer som alder, kjønn, etnisitet, bosted, vekt, høyde, fettprosent og søvnvarighet. Alle typer daglig aktivitet vil si alle bevegelser vi gjør som forbruker energi - ikke bare treningsaktiviteter. Eksempler på dette kan være å gå til butikken, leke med barnebarna, klippe plenen, vaske vinduer osv. Deltakerne ble delt inn i tre grupper ettersom hvor mye energi de forbrukte gjennom alle de daglige aktivitetene. Den samlede risikoen for død var 12 prosent blant de som forbrukte mest energi, 18 prosent i den gruppen som brukte nest-mest energi, og 25 prosent blant de i gruppen som hadde det laveste energiforbruket.

Neste side