Informasjon

Aktive eldre lever lengre

Kan ha undervurdert fordelene

Forskerne bak studien påpeker at det viktige nye med studien, er at man har vært i stand til å måle det faktiske energiforbruket for hver av deltakerne i studien. Tidligere har man basert slike opplysninger på svar i spørreskjema der deltagerne forteller hva de har gjort. Vanligvis ser man på effekten av å gå, av energisk mosjonering, eller av regelmessige aktiviteter når man gjør slike studier. Dermed blir energiforbruket fra dagligdagse aktiviteter oversett. På grunn av dette, antyder forskerne bak studien at tidligere rapporter kan ha undervurdert fordelene ved fysisk aktivitet blant eldre. Men dette er noe som krever ytterligere forskning.

Studien viser altså at en hvilken som helst aktivitet som fører til energiforbruk, kan forlenge levealderen. Dette motsier tilsynelatende at trening må utføres med en viss intensitet for å ha effekt. Det må poengteres at det er de samlede daglige aktiviteter som bestemmer energiforbruket og ikke nødvendigvis energiforbruk fra trening eller mosjonering.

Forrige side Neste side