Informasjon

Aktive eldre lever lengre

Tiltak kan forbedre helsen

Forskerne konkluderer med at tiltak for å øke eller vedlikeholde energiforbruket ved alle daglige aktiviteter, sannsynligvis vil forbedre helsen til eldre.

En studie som ble publisert i desember 2006 i samme tidsskrift, viser at det ikke bare er kroppen du har nytte av å holde i aktivitet. Ved å trene hjernen forsinkes aldersrelatert funksjonsnedsettelse - som for eksempel demens. Øvelser som ble brukt i studien var blant annet å huske tekster eller lister med ord, å finne mønster i ordserier eller tekster, og følge med på og finne og identifisere objekter/bilder på en PC-skjerm. Disse funnene er bekreftet i senere studier4.

Med andre ord - det kan være lurt å bryne seg på blant annet IQ-tester og scrabble.

Forrige side Neste side