Informasjon

Aktive eldre lever lengre

De som er mest fysisk aktive blant eldre mennesker - uansett type aktivitet, oppnår lengre levetid.

Dette ifølge en studie som ble presentert i Journal of the American Medical Association (JAMA)1. Forfatterne konkluderer med at høyt energiforbruk gjennom en hvilken som helst aktivitet kan påvirke levealderen hos eldre. Funnene er bekreftet også i nyere studier2-3

Ifølge lederartikkelen i samme utgave av JAMA er denne konklusjonen utfordrende, og resultatene kan få større innvirkning på de rådende anbefalingene om fysisk aktivitet, dersom ytterligere forskning støtter disse studiene.

Deltagerne i studien var 302 velfungerende, eldre mennesker i alderen 70-82 år. Energiforbruket ble målt gjennom to uker, og deltagerne ble fulgt i seks år. I løpet av observasjonstiden døde 55 av deltakerne i studien.

Alle bevegelser teller

Fra før av er det velkjent at fysisk inaktivitet øker risikoen for en rekke kroniske sykdommer og tilstander, og at det reduserer levetiden.

Ifølge studien hadde den gruppen med høyest energiforbruk uansett type daglig aktivitet, 32 prosent lavere risiko for å dø i løpet av 6-årsperioden. Da hadde forskerne justert for påvirkningen av slike faktorer som alder, kjønn, etnisitet, bosted, vekt, høyde, fettprosent og søvnvarighet. Alle typer daglig aktivitet vil si alle bevegelser vi gjør som forbruker energi - ikke bare treningsaktiviteter. Eksempler på dette kan være å gå til butikken, leke med barnebarna, klippe plenen, vaske vinduer osv. Deltakerne ble delt inn i tre grupper ettersom hvor mye energi de forbrukte gjennom alle de daglige aktivitetene. Den samlede risikoen for død var 12 prosent blant de som forbrukte mest energi, 18 prosent i den gruppen som brukte nest-mest energi, og 25 prosent blant de i gruppen som hadde det laveste energiforbruket.

Kan ha undervurdert fordelene

Forskerne bak studien påpeker at det viktige nye med studien, er at man har vært i stand til å måle det faktiske energiforbruket for hver av deltakerne i studien. Tidligere har man basert slike opplysninger på svar i spørreskjema der deltagerne forteller hva de har gjort. Vanligvis ser man på effekten av å gå, av energisk mosjonering, eller av regelmessige aktiviteter når man gjør slike studier. Dermed blir energiforbruket fra dagligdagse aktiviteter oversett. På grunn av dette, antyder forskerne bak studien at tidligere rapporter kan ha undervurdert fordelene ved fysisk aktivitet blant eldre. Men dette er noe som krever ytterligere forskning.

Studien viser altså at en hvilken som helst aktivitet som fører til energiforbruk, kan forlenge levealderen. Dette motsier tilsynelatende at trening må utføres med en viss intensitet for å ha effekt. Det må poengteres at det er de samlede daglige aktiviteter som bestemmer energiforbruket og ikke nødvendigvis energiforbruk fra trening eller mosjonering.

Tiltak kan forbedre helsen

Forskerne konkluderer med at tiltak for å øke eller vedlikeholde energiforbruket ved alle daglige aktiviteter, sannsynligvis vil forbedre helsen til eldre.

En studie som ble publisert i desember 2006 i samme tidsskrift, viser at det ikke bare er kroppen du har nytte av å holde i aktivitet. Ved å trene hjernen forsinkes aldersrelatert funksjonsnedsettelse - som for eksempel demens. Øvelser som ble brukt i studien var blant annet å huske tekster eller lister med ord, å finne mønster i ordserier eller tekster, og følge med på og finne og identifisere objekter/bilder på en PC-skjerm. Disse funnene er bekreftet i senere studier4.

Med andre ord - det kan være lurt å bryne seg på blant annet IQ-tester og scrabble.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Manini TM, Everhart JE, Patel KV, et al. Daily activity energy expenditure and mortality among older adults. JAMA 2006; 296: 171-9. doi:10.1001/jama.296.2.171 DOI
  2. Sprague BN, Zhu X, Ehrenkranz RC, et al. Declining energy predicts incident mobility disability and mortality risk in healthy older adults. J Am Geriatr Soc. 2021;69(11):3134-3141. PubMed
  3. Dalene KE, Tarp J, Selmer RM, et al. Occupational physical activity and longevity in working men and women in Norway: a prospective cohort study. Lancet Public Health. 2021;6(6):e386-e395.
  4. Watts EL, Matthews CE, Freeman JR, et al. Association of Leisure Time Physical Activity Types and Risks of All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality Among Older Adults. JAMA Netw Open. 2022;5(8):e2228510. PubMed