Informasjon

Eldre som trener lever lengre

Eldre mennesker over 70 år har god nytte av å trene. En stor, ny studie viser at fysisk aktivitet blant eldre utgjør en stor forskjell på forventet levelader.

Studien er svensk og er nylig publisert i det britiske medisinske tidsskriftet British Medical Journal.

Forskningen inkluderte personer i alderen 75 år og oppover, og konkluderer med at de som har en sunn livsstil – som ikke røyker og mosjonerer regelmessig – lever i snitt mer enn fem år lengre enn de som har en usunn livsstil.

Les også: Styrketrening for eldre

Forlenger livet

Det er kjent at det å være inaktiv, overvektig, røyke og drikke alkohol reduserer forventet levealder. Men forskerne ønsket i denne studien å se hvor stor effekten av en sunn livsstil vil være etter de fylte 75 år.

Dette var en prospektiv kohortstudie som fulgte 1810 voksne i alderen 75 år eller eldre i 18 år, for å vurdere livsstil og andre faktorer som er assosiert med å leve lenge. Mens en kohortstudie ikke kan bevise direkte årsak og virkning (kausalitet), kan den se på sammenhengen mellom livsstil og helse, spesielt der folk blir fulgt over en lengre periode. At studien var prospektiv - forskerne fulgte deltakerne fremover i tid - gjør at observasjonene/ registreringene blir sikrere - man slipper å stole på hukommelsen (som man gjør i en retrospektiv undersøkelse der deltakerne må huske tilbake i tid hvordan de hadde det).

Studien har fulgt deltagerne i 18 år, fra de var 75 år gamle. Og forskerne mener at studien beviser at også eldre mennekser har stor nytte av å ha en sunn livsstil.

Les også: Løping kan forsinke aldringsprosessen

Ved at kvinner og menn i 70-årene valgte den sunneste livsstilen, kunne altså menn øke sin forventede levealder med seks år, og kvinner med fem år.

Selv etter fylte 85 år, kunne en sunn livsstil forlenge livet med fire år, viser studien.

Les også: Treningsprogram for eldre

Sosiale relasjoner viktig

Alan Maryon-Davis, professor ved Kings College i London, sier til BBC at resultatene av studien bør inspirere folk sent i livet til å være fysisk aktive. Han mener studien gir gode bevis på at det å trene når man har passert 70 år, kan være med på å påvirke om man kan få noen ekstra år.

Les også: God form - over 50

Det viste seg også at personer med en stor omgangskrets levde halvannet år lengre sammenlignet med dem som ikke hadde dette.

En svakhet ved denne studien er at forskerne ikke undersøkte forsøkspersonenes livsstil før de fylte 75 år. Høyst sannsynlig hadde de som trente etter 75 år, vært minst like fysisk aktive før 75 år. Dersom det er riktig, er den forlengede levealderen et resultat av høy fysisk aktivitet over mange år, ikke bare etter 75 år.

Les også: Fire av fem nordmenn beveger seg for lite

Også andre studier har konkludert med det samme som BMJ-artikkelen. En studie som ble presentert i Journal of the American Medical Association (JAMA) i 2009, konkluderer med at høyt energiforbruk gjennom en hvilken som helst aktivitet, kan påvirke levealderen hos eldre.

Les mer om denne studien her

Kilder

Referanser

  1. Rizzuto D, Orsini N, et.al. Lifestyle, social factors, and survival after age 75: population based study. BMJ 2012; 345: e5568. BMJ (DOI)