Nyhetsartikkel

Hva slags trening forlenger livet hos eldre?

Forskere har undersøkt ulike typer trening for å finne ut hvilke treningsformer som kan forlenge livet hos eldre.

Å være fysisk aktiv er viktig for helsen i alle aldre. Det blir anbefalt å være moderat aktiv i minst 150 minutter i uken.

Forskerne bak den aktuelle studien, som ble publisert i JAMA network open i august 20221, brukte data fra en amerikansk undersøkelse med mer enn 250 000 deltagere. Deltagerne svarte på spørsmål om deltagelse i syv ulike treningsaktiviteter. Disse inkluderte løping/jogging, svømming, racketsport, golf og turgåing. De så også på sykling og andre kondisjonsaktiviteter.

Risiko for død og type aktivitet

Den første spørreundersøkelsen ble gjort på 1990-tallet. Oppfølgingsperioden var på 12 år. Da deltagerne svarte på den siste spørreundersøkelsen var de 59-82 år gamle. 118.153 av deltagerne døde i oppfølgingsperioden.

Forskerne undersøkte risikoen for død i løpet av denne perioden, og så på hvordan ulike nivå av og typer aktivitet reduserte denne risikoen.

Størst risikoreduksjon

Eldre som fulgte anbefalingene og trente i minst 150 minutter i uken, hadde 13 prosent lavere risiko for (tidlig) død enn de som ikke trente. Den største risikoreduksjonen fant de i racketsport og løping, deretter fulgte turgåing, annen kondisjonsaktivitet, golf, svømming og sykling.

Alle former for trening var bra for helsen. 

– Det viktigste en inaktiv eldre person kan gjøre for å bedre helsen, er å finne en treningsaktivitet de liker og holde seg til den, sier Dr. Eleanor Watts, som ledet studien, i en uttalelse til National Institutes of Health2.

Kilder

Referanser

  1. Watts EL, Matthews CE, Freeman JR, et al.. Association of Leisure Time Physical Activity Types and Risks of All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality Among Older Adults. JAMA network open 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. National Institutes of Health: Many Types of Exercise Can Lengthen Older Adults’ Lives nhi.no