Intervju

Stor interesse for fallforebyggende trening

Forebyggende øvelser kan bidra til at langt færre eldre faller og skader seg. Et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, NTNU, VIRKE og treningssentre, har funnet at treningssentre kan bidra med spesialtilpassede gruppetimer.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Omtrent en tredjedel av alle over 65 år har minst en fallepisode per år. Av dem som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall. I omtrent fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd eller hofte.

Hos eldre over 80 år har 50 prosent minst én fallepisode i året.

Omtrent ti prosent av alle fall fører til alvorlige skader. Disse utgjør cirka 20 til 30 prosent av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser i Norge. Årlig er det omtrent 9000 hoftebrudd (lårhalsbrudd) i Norge. Hvert hoftebrudd koster samfunnet 500 000 kroner det første året.

- Det verste som kan skje, er at man dør som følge av et fall, men det er sjelden en direkte konsekvens. Beinbrudd er noe man frykter. Særlig skrøpelige eldre har problemer med å komme seg etter et brudd. De blir ofte inaktive, noe som kan føre til isolasjon, funksjonssvikt, frykt for å falle på nytt, og redusert livskvalitet. Vi vet at eldre som skader seg i forbindelse med fall, har ti ganger høyere risiko for å komme på sykehjem. Etter fall som ikke gir skader, er risikoen fortsatt tre ganger høyere, sier Agnete Fjellheim Opland. Hun er fysioterapeut og jobber som helsekoordinator og klinikkansvarlig for 3T-treningssenter på Rosten i Trondheim. 

Les også vår pasientinformasjon om forebygging av fall

De fleste fall skjer inne

- Hvorfor er det viktig å forebygge fall blant eldre?

- For å unngå skrøpelighet og inaktivitet, og for at folk skal være selvstendige og hjemmeboende lenger. Det blir enda viktigere nå som det blir flere eldre, og færre til å ta vare på denne gruppen. Det handler også om samfunnskostnader, sier Fjellheim Opland.

De fleste fall skjer innendørs. Vanlige årsaker er at man snubler i tepper og dørterskler, eller sklir i dusjen eller på badet. Om vinteren er også is/glatt føre en vanlig årsak til fall.

- Frykten for å falle er en viktig risikofaktor. Det samme er tidligere fall, nedsatt balanse, nedsatt muskelstyrke, svekket syn, medisiner som påvirker balansen, og generelt nedsatt funksjon og gangvansker. Det er vanskelig å forske på hva som skjer i det man faller, men en studie har sett på videoovervåkning fra sykehjem. Der fant de at mange eldre falt når de skulle reise seg eller sette seg. Årsaken var at de ikke klarte å flytte beina fort nok når balansepunktet skiftet, sier Fjellheim Opland.

Det beste forebyggende tiltaket mot fall er fysisk aktivitet og trening, men det er altfor få i risikogruppen som deltar på slike aktiviteter. 

Les også: Du blir aldri for gammel til å trene

Neste side