Nyhetsartikkel

Tai Chi kan bidra til å forebygge fall hos eldre

Utøvelse av Tai Chi, en gammel kinesisk kampkunst, kan bidra til å bedre balanse og bevegelighet hos eldre. Det kan derfor være et nyttig forebyggende tiltak hos denne gruppen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i Journal of the American Geriatrics Society i juli 20171.

Tai Chi er en gammel kinesisk kampkunst med elementer av meditasjon i tillegg til bevegelse. Treningen består av rolige bevegelser og avspenningsøvelser som kan gjøres av alle, uansett alder og fysisk form.

Fall er en viktig årsak til død

Tidligere studier har vist at Tai Chi kan bedre balanse og bevegelighet hos eldre. Forfatterne ønsket derfor å undersøke om slik trening kunne beskytte mot fall hos eldre og personer med risiko for fall. Fall er blant ledende årsaker til skader med døden til følge hos eldre.

Forskerne bak metaanalysen fant ti randomiserte, kontrollerte studier (studier av god kvalitet) som hadde analysert effekten av Tai Chi sammenlignet med annen fallforebyggende behandling som fysioterapi og trening med lav intensitet hos eldre og personer med økt risiko for fall.

Reduserte risikoen på kort sikt

Forfatterne fant bevis for at Tai Chi reduserte risikoen for fall betydelig - med 43 prosent sammenlignet med andre tiltak der total oppfølgingstid var under ett år, og med 13 prosent der oppfølgingstiden var over ett år.

Ved fall som medførte skader, var det noe bevis for at Tai Chi reduserte risikoen med 50 prosent på kort tid (under ett år) og 28 prosent over lengre tid (over ett år).

Tai Chi- treningen hadde ingen innvirkning på når det første fallet oppsto blant eldre.

Trente en til tre økter i uken

Varigheten av Tai Chi treningen i de aktuelle studiene varierte fra 12 til 26 uker. Det ble da gjennomført en til tre økter i uken, hvor hver økt varte i en time.

Forfatterne mener at det er behov for flere studier på dette området, ettersom det er få tilgjengelige studier i dag.

Kilder

Referanser

  1. Lomas-Vega R, Obrero-Gaitán E, Molina-Ortega FJ, Del-Pino-Casado R. Tai Chi for Risk of Falls. A Meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society 2017. onlinelibrary.wiley.com