Informasjon

Enkelt treningsprogram for eldre

Balansetrening

Balansetrening og jevnlig fysisk aktivitet forebygger fall. Fysisk aktivitet i seg selv reduserer risikoen for fall med 35 til 45 prosent. For å redusere risikoen for fall og fallskader, bør du utføre øvelser som vedlikeholder eller forbedrer balansen tre dager i uken. Dette er særlig viktig dersom du har høy risiko for fall og fallskader. Kanskje passer det fint å legge inn balansetrening på de dagene du ikke trener styrke og bevegelighet.

Mer om balansetrening, og eksempler på øvelser du kan gjøre, finner du her; Balansetrening for eldre.

Dersom du følger disse rådene, vil du ved å bruke i underkant av en time om dagen, få et godt treningsutbytte og en lettere hverdag.

Forrige side Neste side