Nyhetsartikkel

Aktivitet smitter over på partneren

Skal du endre livsstil?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Da er sjansen for å lykkes størst hvis også partneren din gjør det samme.

Det viser en studie fra tidsskriftet JAMA - som har undersøkt hvilken påvirkning partneren har på folk som ønsker å mosjonere mer og spise sunnere.

Usunn livsstil er en viktig årsak til kronisk sykdom på verdensbasis. Røyking, overvekt, fysisk inaktivitet, dårlig kosthold og alkoholforbruk er de fremste livsstilrisikoene.

Det er kjent at støtte fra familie, venner eller andre grupper kan være viktig for at folk skal lykkes med å gjøre endringer i livet. Men hvis en person spiser usunt og er i lite aktivitet - er det større sjanse for at hun eller han legger om livsstilen hvis også partneren gjør det?

Les også: Dette er livsstilssykdommene

Forskere bak en ny studie publisert i tidsskriftet JAMA, skriver at det er mange bevis på at folk gjerne har samme livsstil som mennesker rundt dem. Spesielt gjelder dette ektefeller. At par er like når det kommer til røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet, KMI (kroppsmasse indeks) og bruk av kosttilskudd, er godt dokumentert. Noe av grunnen er at man i et parforhold påvirker hverandre, men enkeltpersoner velger også gjerne en partner som er lik en selv i utgangspunktet.

Målet med denne studien var å undersøke om folk i større grad gjør en positiv endring med helsa hvis også partneren endrer livsstil fra "usunn" til "sunn" enn i de tilfellene der partneren er gjennomgående sunn i utgangspunktet. For eksempel: er det større sannsynlighet at røykere lykkes i å slutte hvis partneren også slutter å røyke - enn hvis partneren er røykfri?

Forskerne fant ut at både menn og kvinner hadde lettere for å slutte å røyke, bli fysisk aktive eller gå ned i vekt hvis partneren også hadde gjort den samme endringen.

50 prosent av kvinnene klarte å slutte å røyke hvis partneren sluttet samtidig. Dette sammenlignet med bare 8 prosent hvis partneren fortsatte å røyke.

Omtrent de samme tallene gjaldt for menn.

De som prøvde å slutte røyke og som hadde en partner som var ikke røyker, lyktes ikke i like stor grad som de som sluttet sammen med partneren sin.

Les også: Hvorfor det er bra å være i god form?

Samtidig endring best

Studien inkluderer mer enn 3000 ektepar i alderen 50 år og eldre fra Storbritannia. Minst en i parforholdet røykte, var inaktiv eller var overvektig eller fet ved starten av studien.

Forskerne har brukt data fra den såkalte ELSA-studien - som startet innsamling av data om voksne i alderen 50 år og eldre i England i 1998. Partnere ble også invitert til intervju, og de svarte på spørsmål hvert andre år fra 2002. Hvert fjerde år ble det foretatt en helsevurdering, der en sykepleier besøkte deltakerne i hjemmene sine. I denne vurderingen ble det blant annet målt høyde og vekt.

Les også: Menn i parforhold har best helse

Forskerne fulgte opp deltagerne og så også på partnerens atferd over tid.

I denne studien konsentrerte forskerne seg om røyking, fysisk aktivitet og vekt på deltagerne og deres partnere, og om de:

  • Sluttet å røyke (sa de røykte ved starten av undersøkelsen)
  • Ble aktiv etter å ha vært inaktiv (sa de tok del i moderat til høy aktivitet mindre enn en gang i uken ved første runde, men deltok oftere enn dette da de ble spurt senere)
  • Hadde gått ned i vekt (var overvektige eller fete ved første vurdering og hadde mistet minst 5 prosent av kroppsvekten i andre runde)

Les også: Aktive eldre lever lengre

Forskerne tok hensyn til en rekke potensielle faktorer som kunne virke inn på resultatene. Dette var blant annet:

  • Alder
  • Kjønn
  • Sosioøkonomisk status
  • Helsemessige forhold (kreft, diabetes, hjertesykdom, hjerneslag, hjerteinfarkt eller andre langvarige sykdommer)
Neste side