Informasjon

Anstrengelseshodepine

Anstrengelseshodepine utløses i forbindelse med fysiske anstrengelser. Det er en sjelden hodepineform. Den er som regel ikke forbundet med noen underliggende sykdom.

Anstrengelseshodepine utløses i forbindelse med fysisk anstrengelse eller den kan oppstå under samleie.

Videodemonstrasjon av anstrengelseshodepine

Hva er anstrengelseshodepine?

Anstrengelseshodepine er hodepine som utløses i forbindelse med kraftig fysisk anstrengelse. Seksuelt utløst hodepine er sannsynligvis også anstrengelsesrelatert og utløses under samleie.

Anstrengelseshodepine er en forholdsvis sjelden og ufarlig tilstand som i de aller fleste tilfeller ikke er forbundet med noen underliggende sykdom. Vi kjenner ikke til nøyaktig hvor hyppig slik hodepine er, men studier tyder på at det forekommer hos cirka én prosent av fysisk aktive voksne. Tilstanden angis å forekomme oftest hos menn i 20-års alderen, sannsynligvis fordi menn i denne aldersgruppen oftere utsetter seg for intense fysiske aktiviteter.

Hvordan arter hodepinen seg?

Hodepinen blir vanligvis beskrevet som bankende, og oppstår i forbindelse med eller like etter fysiske anstrengelser. I de fleste tilfeller rammer smertene begge sider av hodet. 

Det er typisk at hodepinen rammer personer som ellers er friske, og at hodepinen er ulik andre typer hodepine som man måtte ha opplevd. 

Anstrengelsesutløst hodepine er vanligvis kortvarig når anstrengelsen opphører. Varigheten kan være mindre enn fem minutter, men det er også beskrevet hodepine av mange timers varighet, helt opp mot to døgn. 

Hos personer med underliggende sykdommer, for eksempel hjertesykdom eller kjent migrene, kan også anstrengelser føre til hodepine. I slike situasjoner bør hodepinen settes i sammenhengen med den underliggende sykdommen, og behandles i forhold til det. 

Årsaker

Årsaken er ukjent. Det er ikke påvist noen underliggende forandringer i kroppen (hjernen) som forklarer tilstanden. Hodepinen skyldes muligens et forbigående høyt trykk i hodet.

Anstrengelseshodepine ses først og fremst i forbindelse med hard og vedvarende fysisk aktivitet, slik som f. eks. ved løping. Lavintensitetsaktiviteter som tilsvarer det å gå, gir sjeldnere denne typen hodepine. Risikofaktorer for anstrengelseshodepine er:

  • Dersom du nettopp har startet på dagens trening
  • Anstrengende trening ved høye temperaturer
  • Anstrengende trening i høyden

Symptomer

Smerten kommer gjerne akutt og i nær tilknytning til fysisk anstrengelse, eventuelt under seksuell aktivitet.

Hodepinen er som regel pulserende, på begge sider av hodet, men den kan også være lokalisert til bakhodet. Det finnes både kortvarige og langvarige former, og hodepinen kan vare fra fem minutter opptil to døgn.

Diagnosen

Sykehistorien er typisk, og det finnes ingen tegn til sykdom ved legeundersøkelsen. Ved førstegangs anfall er det viktigste å roe seg ned og avslutte den fysiske aktiviteten.

Det finnes andre sykdommer som også kan starte med plutselig og intens hodepine. Ved akutt hjerneblødning (subaraknoidalblødning) vil hodepinen som regel være ledsaget av kvalme og oppkast, og mer intense symptomer. I de mest intense og langvarige førstegangsanfallene med anstrengelsesutløst hodepine kan det være aktuelt å søke lege for å avklare diagnosen.

Er dette smerter som du har hatt før og gjenkjenner, er det ingen grunn til bekymring.

Behandling

Formålet med behandlingen er å redusere hyppighet og intensitet av hodepineanfall. Ved å stanse den aktiviteten som utløser hodepinen så snart hodepinen melder seg, kan varigheten av hodepinen forkortes. Det er vanlig å kunne oppleve slike smerter noen ganger i løpet av en tidsperiode, men tendensen er at dette glir over i løpet av måneder til år. I denne perioden kan man prøve seg fram og gradvis øke til tidligere aktivitetsnivå.

Det kan hjelpe å unngå hard trening når det er veldig varmt, eller høyt til fjells. En lett oppvarming før du begynner med anstrengende aktiviteter, kan også forebygge hodepinen.

Anstrengelsesutløst hodepine kan behandles med medisiner. NSAIDs, for eksempel av typen naproksen, vil sannsynligvis hjelpe, og kan muligens også forebygge dersom medisinen inntas 30-60 minutter før den fysiske aktiviteten. Forebygging med medisintypen betablokker kan også være aktuelt i en periode. 

Sykdommen er smertefull, men godartet. Plagene forsvinner etter en tid, og det er ikke noe som tyder på at anfallene medfører økt risiko for annen sykdom.

Vil du vite mer?

  • Anstrengelsesrelatert hodepine - for helsepersonell