Informasjon

Billige løpesko er like gode som dyre løpesko

Rimelige løpesko gir like god beskyttelse enn dyrere løpesko.

Dette er konklusjonen i en studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i mars 20081 . Forfatterne har sett på om dyre løpesko gir bedre støtdemping til fotsålen og er mer bekvemme enn de rimeligere alternativene fra samme merke.

43 menn med en gjennomsnittsalder på 29 år deltok i studien. I tillegg deltok ni menn i en oppfølgingsstudie. Deltagerne testet ni par sko fra tre ulike merker. I hvert av de tre merkene ble det testet et par billige løpesko, et par middels kostbare løpesko, og et par dyre løpesko. Logoer og lignende ble fjernet/dekket over slik at deltagerne ikke skulle klare å se hvilke merker de ulike skoene hadde. Forskjeller i støtte under fotsålen ble registrert mellom de ulike modellene og merkene i forhold til kostnad.

De middels kostbare skoene ble oftest foretrukket

De rimeligste løpeskoene og de middels kostbare løpeskoene blant de tre merkene som ble testet, ga like god støtdemping til fotsålen som de dyre løpeskoene. Trykket mot fotsålen var faktisk samlet sett lavere i de rimeligste og middels kostbare skoene, enn i de dyreste skoene. Selv om forskjellen er liten, kan den bli betydelig over tid, med gjentakende støtbelastning. Dette kan bety at rimeligere løpesko ikke bare gir like god beskyttelse som de dyre skoene, men kanskje bedre beskyttelse.

Det var store variasjoner på tilbakemeldingene fra deltagerne om hvor bekvemme de syntes skoene var. Det forteller at dette er en veldig subjektiv opplevelse. Det var de middels kostbare skoene som oftest ble foretrukket i denne studien.

Forfatterne understreker at de kun har sett på støtdempning og bekvemmelighet/hvor behagelige skoene oppleves.

Blant de ulike skomodellene varierte det hvilke som hadde best støtdempingskapasitet under ulike deler av foten. Derfor tilrår forfatterne at flere skomerker og flere skomodeller bør testes for å kunne trekke sikrere konklusjoner.

Dyrere løpesko gjør at vi utsetter oss for større risiko

På grunn av den store påkjenningen løping er for kroppens bevegeapparat, er løping forbundet med flere typer belastningsskader. Treningssko reduserer støtbelastningen som kan bidra til slike skader, med ca. 35 prosent sammenlignet med å gå barfot.

Sko som har elastiske såler midt under foten, gir bedre støtdempning og mindre belastning over tid. Bedre støtdempende materialer som finnes i dyrere løpesko, har blitt oppgitt å dempe støtbelastning i større grad enn rimeligere alternativer. Dog har det i tidligere studier blitt antydet at markedsføringen av dyrere løpesko med avanserte sikkerhetsegenskaper og beskyttende utstyr kan lure oss. Dette er fordi løpere som har slike sko, ubevisst utsetter seg for større støtbelastninger og øker risikoen for skader. Resultatet er en mer enn fordoblet (123%) økning i skadefrekvens blant løpere som trente i dyre løpesko, sammenlignet med de som trente med rimeligere modeller eller merker.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. R Clinghan, G P Arnold, T S Drew, L A Cochrane, R J Abboud . Do you get value for money when you buy an expensive pair of running shoes?. British Journal of Sports Medicine 2008; 42: 189-193.