Informasjon

Mirakelkur for kropp og sinn

Leter du etter en kur som kan forebygge livsstilssykdommer, gi deg et lengre liv, en sprekere kropp, mer energi, og redusere stress, angst og depresjoner?

Denne kuren finnes allerede. De positive effektene er mange flere enn de vi allerede har nevnt, kuren er lett å følge og passer for de fleste. Svaret er selvfølgelig trening og fysisk aktivitet.

Fysisk inaktivitet er på den andre siden like farlig som røyking, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Er du fysisk inaktiv vil musklene - deriblant hjertemuskulaturen - svekkes, hofter og knær blir lettere overbelastet og skadet, leddene vil fungere dårligere, skjelettet ditt vil bli sprøere, du kan få nedsatt sukkertoleranse, fordøyelsesproblemer, redusert stoffskifte, utvikle overvekt eller fedme, eller høyt blodtrykk og psykiske problemer.

Kom i gang med trening

Alt blir bedre hvis du trener litt

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Beregninger viser at fysisk aktive vinner i gjennomsnitt åtte leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innbefatter både økt levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive. Ytterligere økt fysisk aktivitet kan gi opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår.

Fysisk aktivitet er en sentral del av en sunn livsstil. Driver du med regelmessig fysisk aktivitet er risikoen for å utvikle hjertesykdom og høyt blodtrykk mindre, og du vil få bedre kontroll på vekten. Du vil ha mindre risiko for å utvikle diabetes type 2, og dersom du allerede har diabetes type 2, kan fysisk aktivitet gjøre sykdommen lettere å leve med. Du reduserer risikoen for å utvikle enkelte typer kreft, du kan øke beinstyrken og forebygge beinskjørhet, utvikle og vedlikeholde funksjonsdyktighet og motoriske evner, få bedre lungekapasitet, bedre balanse, øke energinivået og få en økt følelse av velvære.

Helsedirektoratet anbefaler (2022) voksne og eldre minst 150 minutter per uke med moderat fysisk aktivitet. Anbefalingen kan også oppfylles med minst 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Voksne og eldre anbefales i tillegg øvelser som fører til økt muskelstyrke to eller flere dager i uken. Voksne med nedsatt mobilitet blir anbefalt å være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater. 

Les også: Er du motivert og klar for trening?

Neste side