Nyhetsartikkel

Hold aktiviteten oppe om vinteren

Ved hjelp av et akselerometer har britiske forskere avdekket hvor mye mindre aktive barn er om vinteren i forhold til vår og sommer. - Foreldre må være mer bevisste og legge til rette for aktivitet om vinteren, sier forsker ved Norges Idrettshøgskole, Elin Kolle.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fysisk aktivitet er viktig for barns helse og utvikling, men mange får ikke nok mosjon – særlig ikke om vinteren.

De offentlige retningslinjene om fysisk aktivitet er for barn minst en time moderat til høy intensiv aktivitet hver dag – hele året. Men med mørke ettermiddager, kulde og glatt føre vil det naturlig nok ikke være like fristende å være ute.

Mange barn er mindre aktive om vinteren enn om sommeren, og trenger hjelp til å få nok mosjon nå når dagene blir kortere. Det konkluderer en britisk studie fra universitetet i Cambridge.

Elin Kolle, forsker ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole, bekrefter at det samme er tilfelle i Norge:

- En kartleggingsundersøkelse som ble gjennomført i 2005- 2006 blant norske 9- og 15-åringer, viser at 9-åringene hadde høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå om våren enn om vinteren og høsten. Om vinteren og høsten var aktivitetsnivået spesielt lavt etter skoletid og i helgene. 9-åringene hadde 3.3 ganger høyere odds for å tilfredsstille anbefalingene for fysisk aktivitet om våren enn om vinteren. Forskjellene ses hos både jenter og gutter, forteller Kolle til NHI.no.

Mer ute- mer aktivitet

Vinter, barn

I vintermånedene er det ikke rart at det er mer fristende å trekke inn for inneaktiviteter. Også dette bekreftes av forskningen, ifølge Kolle.

- Forskning viser at aktivitetsnivået går opp når man er utendørs. Spesielt barn er trolig mindre ute og leker på vinteren når det er mørkt og kaldt. De tilbringer ettermiddager mer inne – og da går aktivitetsnivået ned. Det ser vi også fra vår forskning: aktivitetsnivået i løpet av skoledagen er forholdsvis likt i alle årstider, mens forskjellene i aktivitet kommer om ettermiddagen - og her det er spesielt lavt om vinteren, sier hun.

I tillegg til anbefalingene om over en time fysisk aktivitet, bør også barn minimere tiden de bruker på å sitte i ro i lengre perioder.

I den britiske studien som nylig ble publisert, gjorde forskerne følgende for å undersøke de sesongmessige variasjonene i barnas atferd: Forskerne benyttet data fra Storbritannia Millennium Cohort Study, som målte nivåer av fysisk aktivitet hos mer enn 700 sjuåringer over et kalenderår ved hjelp av akselerometer. Dataene ble etter hvert sett i sammenheng med kjønn, vekt og familieinntekt.

De britiske forskernes funn var i tråd med Kolles norske forskning: mengden fysisk aktivitet blant sjuåringene var lavere om høsten og vinteren i forhold til våren. I april var aktivitetsnivået på topp med over 65 minutter per dag. Lavest var det i februar med vel 47 minutter per dag. Fysisk aktivitet var på sitt laveste i helgene om vinteren. Barna var på sitt mest aktive på forsommeren, spesielt i helgene.

Dataene viser at guttenes aktivitet endret seg mer enn jentenes i løpet av året, men guttene var likevel mest aktive uansett årstid. I gjennomsnitt oppnådde gutter det anbefalte aktivitetsnivået også på vinteren, mens jenter klarte knapt å oppnå det anbefalte nivået om sommeren.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Medicine and Science in Exercise and Sport.

Neste side