Nyhetsartikkel

Hold aktiviteten oppe om vinteren

Ved hjelp av et akselerometer har britiske forskere avdekket hvor mye mindre aktive barn er om vinteren i forhold til vår og sommer. - Foreldre må være mer bevisste og legge til rette for aktivitet om vinteren, sier forsker ved Norges Idrettshøgskole, Elin Kolle.

Fysisk aktivitet er viktig for barns helse og utvikling, men mange får ikke nok mosjon – særlig ikke om vinteren.

De offentlige retningslinjene om fysisk aktivitet er for barn minst en time moderat til høy intensiv aktivitet hver dag – hele året. Men med mørke ettermiddager, kulde og glatt føre vil det naturlig nok ikke være like fristende å være ute.

Mange barn er mindre aktive om vinteren enn om sommeren, og trenger hjelp til å få nok mosjon nå når dagene blir kortere. Det konkluderer en britisk studie fra universitetet i Cambridge.

Elin Kolle, forsker ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole, bekrefter at det samme er tilfelle i Norge:

- En kartleggingsundersøkelse som ble gjennomført i 2005- 2006 blant norske 9- og 15-åringer, viser at 9-åringene hadde høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå om våren enn om vinteren og høsten. Om vinteren og høsten var aktivitetsnivået spesielt lavt etter skoletid og i helgene. 9-åringene hadde 3.3 ganger høyere odds for å tilfredsstille anbefalingene for fysisk aktivitet om våren enn om vinteren. Forskjellene ses hos både jenter og gutter, forteller Kolle til NHI.no.

Mer ute- mer aktivitet

Vinter, barn

I vintermånedene er det ikke rart at det er mer fristende å trekke inn for inneaktiviteter. Også dette bekreftes av forskningen, ifølge Kolle.

- Forskning viser at aktivitetsnivået går opp når man er utendørs. Spesielt barn er trolig mindre ute og leker på vinteren når det er mørkt og kaldt. De tilbringer ettermiddager mer inne – og da går aktivitetsnivået ned. Det ser vi også fra vår forskning: aktivitetsnivået i løpet av skoledagen er forholdsvis likt i alle årstider, mens forskjellene i aktivitet kommer om ettermiddagen - og her det er spesielt lavt om vinteren, sier hun.

I tillegg til anbefalingene om over en time fysisk aktivitet, bør også barn minimere tiden de bruker på å sitte i ro i lengre perioder.

I den britiske studien som nylig ble publisert, gjorde forskerne følgende for å undersøke de sesongmessige variasjonene i barnas atferd: Forskerne benyttet data fra Storbritannia Millennium Cohort Study, som målte nivåer av fysisk aktivitet hos mer enn 700 sjuåringer over et kalenderår ved hjelp av akselerometer. Dataene ble etter hvert sett i sammenheng med kjønn, vekt og familieinntekt.

De britiske forskernes funn var i tråd med Kolles norske forskning: mengden fysisk aktivitet blant sjuåringene var lavere om høsten og vinteren i forhold til våren. I april var aktivitetsnivået på topp med over 65 minutter per dag. Lavest var det i februar med vel 47 minutter per dag. Fysisk aktivitet var på sitt laveste i helgene om vinteren. Barna var på sitt mest aktive på forsommeren, spesielt i helgene.

Dataene viser at guttenes aktivitet endret seg mer enn jentenes i løpet av året, men guttene var likevel mest aktive uansett årstid. I gjennomsnitt oppnådde gutter det anbefalte aktivitetsnivået også på vinteren, mens jenter klarte knapt å oppnå det anbefalte nivået om sommeren.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Medicine and Science in Exercise and Sport.

Tilrettelegg for aktivitet inne

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kolle mener det er viktig at foreldrene er klar over og bevisste om at aktiviteten går ned når det blir tidlig mørkt og kaldt ute.

- Foreldre må være mer bevisste og legge til rette for aktivitet om vinteren – spesielt etter skolen og i helgene. Vi ser at det ikke er så store forskjeller i aktivitetsnivå i løpet av skoledagen i de ulike årstidene, men skolen er allikevel en viktig arena. Mer aktivitet på skolen i løpet av hele året, og da spesielt vinteren, ville ført til mer aktive barn, noe som er viktig siden vi vet vi da treffer barn fra alle sosiale lag, sier hun.

- Hva med intensiteten på barns aktivitet - hvor høy skal den være?

- Anbefalingene er basert på aktivitet av minimum til moderat intensitet. Det vil si aktivitet som gjør at pulsen øker litt, og du har noe økt hjertefrekvens. Mye fri lek vil falle inn under dette - som sykling, løping og leke med ball, sier Kolle.

I tillegg sier anbefalingene at barna tre ganger i uken bør utøve aktivitet med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

- Eksempler her er klatring i tre, hoppe tau, inne- og utelek. Om vinteren bør en da kanskje legge mer vekt på og organisere for lek inne - i tillegg til leken og aktiviteten som skjer for eksempel i snøen ute. Det som kanskje er viktigst, er at en gjør aktiviteter som barna liker og som de syns er kjekt, sier Kolle.

- Hvor mange barn oppfyller dagens anbefaling om fysisk aktivitet?

- Vi har gjennomført kartleggingsundersøkelser der vi undersøker objektivt målt fysisk aktivitetsnivå blant landsrepresentative utvalg av 6-, 9- og 15-åringer (gjennomført i 2011). Barn anbefales å være moderat aktive i minst 60 minutter daglig. Blant 6-åringene tilfredsstiller 87 prosent av jentene og 96 prosent av guttene anbefalingene for fysisk aktivitet, forteller Kolle.

Andel som tilfredsstiller anbefalingene, synker imidlertid med økende alder. Blant 9-åringene tilfredsstiller 70 prosent av jentene og 86 prosent av guttene anbefalingene, mens tilsvarende tall blant 15-årige jenter og gutter er henholdsvis 43 prosent og 58 prosent. I alle aldersgrupper er det flere gutter enn jenter som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Kilder

Referanser

  1. Atkin A, Sharp S, et.al. Seasonal Variation in Children’s Physical Activity and Sedentary Time. Medicine & Science in Sports & Exercise 2016. DOI:10.1249/MSS.0000000000000786 DOI
  2. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/711/Fysisk-aktivitet-blant-barn-og-ungdom-resultater-fra-en-kartlegging-av-9-og-15-aringer-IS-1533.pdf
  3. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/710/Fysisk-aktivitet-blant-%206-9-og-15-aringer-i-norge-resultater-fra-en-kartlegging-i-2011-IS-2002.pdf
  4. Kolle E, Steene-Johannessen J, et.al. Seasonal variation in objectively assessed physical activity among children and adolescents in Norway: a cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2009. DOI:10.1186/1479-5868-6-36 DOI