Nyhetsartikkel

Hvem trener styrke?

Gode og motiverende treningsinstruktører, og det å ha glede av styrketrening, er viktigere faktorer enn forventet resultat av treningen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Regelmessig styrketrening er viktig for helsen og anbefalt i de fleste internasjonale retningslinjer om trening. Likevel er det få som trener styrke. Forfatterne av en gjennomgang av artikler som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i mars 2017, har sett på hvilke faktorer som er forbundet med regelmessig styrketrening.

Les også: Styrketrening - sikrer deg en sterkere kropp og et bedre liv

Styrketrening anbefales

Fysisk inaktivitet er den fjerde ledende årsak til død på verdensbasis, og dette har viktige konsekvenser for helse, økonomi, miljø og sosiale forhold. Tidligere var helserådene begrenset til fremming av kondisjonstrening, men nyere anbefalinger inkluderer styrketrening, skriver forfatterne i innledningen av studien.

Det anbefales å trene styrke to dager i uken eller mer. Denne typen trening har positiv innvirkning på blant annet holdning, mobilitet, balanse, økning i muskelmasse og bedring i blodsukker. Selv om de positive effektene av styrketrening er velkjente, er det fortsatt for få som trener styrke - 10-30 prosent ifølge kildene til artikkelforfatteren. Det er derfor klare behov for å fremme styrketrening og fordelene med denne type trening.

Les også: Kom i gang med styrketrening

Utdanningsnivå og livskvalitet

Forfatterne undersøkte hvilke demografiske faktorer, hvilken atferd, og hva slags mellommenneskelige og miljømessige faktorer som var forbundet med deltagelse i styrketrening.

Studiene som ble brukt, var fra ni ulike land. Flest studier var fra USA, fulgt av Canada, Australia, Japan, Finland, Sveits, Belgia og Sør-Afrika.

Utdanningsnivå og hvordan man selv oppfattet helsen og livskvaliteten sin, var positivt forbundet med regelmessig styrketrening. Disse resultatene gjenspeiler den generelle fysiske aktiviteten, og de antyder at friske voksne med utdannelse oftere trener styrke enn voksne med mindre utdannelse og dårligere helse. Tiltak for å øke interessen for styrketrening bør derfor rettes mot sårbare grupper, spesielt med tanke på at effekten av regelmessig styrketrening kan være særlig viktig for daglige aktiviteter og livskvalitet.

Se våre videoer av styrkeøvelser

Viktig å ha glede av treningen

Egen mestringsevne, forventet glede av treningen, subjektive preferanser, hvem som leder treningen og selvregulerende atferd er de fremste indikatorene på generell fysisk aktivitet, derfor er det ikke overraskende at dette også er knyttet til deltagelse i styrketrening. Hvem som ledet programmet, kan være særlig viktig for deltagelse i styrketrening, ettersom styrketrening krever nye ferdigheter og oppmøte ved et treningssenter. Forfatterne anbefaler derfor tiltak som trener personalet ved treningssentrene i effektive, motiverende ledelsesferdigheter.

Den største effekten fant forskerne ved selvregulerende atferd. Forventet glede av treningen var viktigere enn forventninger til utfallet av treningen. 

Les også: Er du motivert og klar?

Oppmuntring og mestreningsfølelse

Å støtte personer som ønsker å trene styrke, kan kreve henvisning til et program med en trener/instruktør som er fokusert på å gjøre opplevelsen hyggelig og som bidrar til å bygge mestringsevne hos den enkelte. Program som inkluderer instruksjoner for hvordan man skal trene styrkeøvelser på en trygg måte, er anbefalt.

Oppmuntring fra familie og venner kan øke sannsynligheten for deltagelse i styrketrening.

Positivt med hjemmegym

Omgivelser kan også spille en rolle. Å ha tilgang til transport, til butikker, treningssenter og bil var alle relatert til deltagelse i styrketrening. De som hadde utstyr til å trene styrke hjemme, hadde 4,5 ganger høyere sannsynlighet for å trene styrke enn de som ikke hadde det.

Ved tiltak som skal fremme styrketrening, er det viktig å gjøre treningsopplevelsen positiv og bygge mestringsfølelse, fremme evnen til å planlegge trening og til å overvåke sin egen treningsinnsats. Et program med spesifikke instruksjoner i styrkeøvelser, og støtte fra familie og venner er viktig for å fortsette med treningen, konkluderer forfatterne.

 Kilder

Referanser

  1. Rhodes RE, Lubans DR, Karunamuni N, Kennedy S, Plotnikoff R. Factors associated with participation in resistance training: a systematic review. BJSM 2017. bjsm.bmj.com