Nyhetsartikkel

Idrett og hjernerystelse - er rådene gode nok?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Synet på hjernerystelser er i endring

I november 2013 ble en rapport fra Institute of Medicine and National Research Council publisert i JAMA7 (The Journal of the American Medical Association). Temaet er idrettsrelatert hjernerystelse hos ungdom. Forfatterne skriver at synet på idrettsrelaterte hjernerystelser hos ungdom er i endring. Tidligere ble dette ansett som uviktig, og noe som ikke måtte forsinke idrettsutøverens retur til idrettsbanen. Nyere studier har gitt både foreldre, trenere og leger et nytt syn på alvoret i en slik skade.

I den forbindelse ønsker de nå å sette i gang flere nye studier. Et av problemene forfatterne påpeker, er diagnostiseringen av hjernerystelse. Det er behov for objektive diagnostiske markører for hjernerystelse, og objektive markører for når man er frisk igjen. Det finnes retningslinjer om hjernerystelse og behandling, men disse er i liten grad forskningsbasert, skriver forfatterne. Videre skriver de at det er behov for gode og langvarige studier som kan si mer om hjernerystelse - blant annet om diagnostikk, behandling og beskyttelse (hjelm). De omtaler også hvordan idrettskulturen, det å "ikke kunne svikte laget" bidrar til at mange unge holder slike skader skjult for lagkamerater, trenere og foreldre. Foreldre bør være klar over hva slags symptomer hjernerystelse gir, og at mange unge prøver å holde slike skader skjult. Å holde hjernerystelse skjult kan bidra til forlenget tilhelingstid, gjentatte skader i løpet av kort tid, og nedsatt funksjonsevne.

Forfatterne mener at offentlige helseforetak og trenerorganisasjoner bør utvikle, implementere og evaluere effekten av tiltak. Formålet er å øke kunnskapen og endre kulturen som rår ved hjernerystelser innen idretten. Målgruppen for slike tiltak er unge idrettsutøvere, foreldrene deres, trenere og helsepersonell.

Kilder

Referanser

  1. Concussion damage 'lasts months' - BBC NEWS www.bbc.co.uk
  2. Meehan WP, Mannix RC, O'Brien MJ, Collins MW. The prevalence of undiagnosed concussion in athletes. i Clinical Journal of Sport Medicine 2013; 23 (5): 339-42.
  3. NFL, retired players agree to concussion lawsuit settlement - NFL.com www.nfl.com
  4. Medscape - Repetitive head injury syndrome emedicine.medscape.com
  5. Faren: - Jeg bærer ikke nag til noen. Det var et uhell. Nordlys www.nordlys.no
  6. Bey T. Ostick B. Second Impact syndrome. West. J Emerg 2009; 10 (1): 6-10. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Rivara FP, Graham R. Sports-Related Concussions in Youth Report From the Institute of Medicine and National Research . JAMA 2013. jama.jamanetwork.com
Forrige side