Nyhetsartikkel

Knebøy: Hvor dypt bør man gå?

Kan dype knebøy være skadelig?

Til slutt skal vi se på om knebøy kan være skadelig. Primært tar vi for oss kneleddet, siden knebøy er en knedominert øvelse. Vi deler her opp i to grupper: friske personer og personer som har en kneskade.

Det Krosshaug og Mausehund fant, er at belastningen på bakre korsbånd er størst ved 90°, og lav til moderat fra 30° og ned til 90°. For friske personer er dype knebøy ikke skadelig. For personer med skader på bakre korsbånd så anbefales å begynne med knebøy ˂60° under rehabilitering.

Belastningen på fremre korsbånd er lav mellom 0-60°, minimal ved ˃ 60°. Heller ikke her er dype knebøy skadelig. For en skadet person er knebøy en trygg øvelse under rehabilitering, men det er viktig å øke belastningen/dybden progressivt.

Verdt å merke seg, er at tøyelighet i korsbåndene påvirkes ikke av trening med parallelle eller dype knebøy.

Forrige side Neste side