Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Mange har stiftet bekjentskap med melkesyra, men hva er det?

Vi lar oss begeistre av store idrettsprestasjoner. Og ofte hører vi om melkesyreterskelen. Overskrides den for tidlig, har ikke utøveren en sjanse mot dem som er mer tålmodige og ikke presser seg før de er nærmere målet.

Hvem har ikke kjent melkesyra som gjør at du stivner og ikke klarer å opprettholde den høye intensiteten under kraftige fysiske anstrengelser. Men hva er melkesyre? Hvordan oppstår den? Hvorfor begrenser den oss? Hva kan jeg gjøre for å unngå melkesyre?

Svarene på disse spørsmålene krever at du forstår hvordan musklene skaffer seg energi.

Hvordan omdannes mat til energi?

Næringsstoffene karbohydrater, fett og protein tilfører kroppen energi som trengs når vi skal anstrenge oss. Disse stoffene brytes ned i fordøyelseskanalen, tas opp i blodet og bringes ut til kroppens celler. I muskelcellene (og andre celler) omdannes næringen til energi i form av den kjemiske forbindelsen ATP (adenosin trifosfat). Når ATP brytes ned, frigjøres energi som gjør det mulig for musklene å trekke seg sammen.

Karbohydrater er den energikilden som bidrar med mest drivstoff til å kunne gjennomføre fysiske aktiviteter av moderat til høy intensitet, mens fett kan understøtte lavintensitetsaktiviteter over lengre tidsperioder. Proteiner brukes først og fremst til å vedlikeholde og reparere kroppsvev, og brukes vanligvis ikke som energikilde for muskelaktiviteter.

Neste side