Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Temaside om Korona

Energimekanismer

Fordi kroppen i liten grad kan lagre ATP - og det som er lagret, brukes opp i løpet av få sekunder - så må ATP produseres kontinuerlig under fysisk aktivitet. Kroppen omdanner næringsstoffer til energi på to forskjellige måter:

  • Aerob forbrenning - med oksygen
  • Anaerob forbrenning - uten oksygen

Under fysisk aktivitet tilføres kroppen energi gjennom en blanding av disse to forbrenningssystemene. Hvilket system som dominerer, avhenger av intensiteten og varigheten av den fysiske anstrengelsen.

Forrige side Neste side