Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Temaside om Korona

Anaerob forbrenning

Ved kortvarig, intens fysisk aktivitet - f.eks. du løper en 100 meter sprint - bruker musklene først opp det som er lagret av ATP, som kun gir energi for 2-3 sekunder. Så gjendannes ATP ved hjelp av energikilden kreatinfosfat (CP), men denne kilden er tom etter 6 til 8 sekunder. På dette tidspunktet setter den anaerobe forbrenningen, glykolysen, inn for å skaffe mer ATP.

EnergiforbrukATP.jpg

Glykolysen skaffer energi fra glukose, blodsukkeret. Normalt brytes glukose fullstendig ned når oksygen er tilstede (aerob forbrenning). I en situasjon der kroppen utsettes for ekstrem fysisk utfoldelse (anaerob forbrenning), er det mangel på oksygen. Da brytes glukosen bare delvis ned og et avfallsprodukt er melkesyre eller laktat. Denne anaerobe forbrenningen produserer energi for kortvarige, intense fysiske aktiviteter som ikke varer mer enn noen få minutter, fordi mengden melkesyre bygger seg opp og overskrider et terskelnivå som utløser smerte, stivhet og utmattelse i muskulaturen, som gjør det vanskelig eller umulig å opprettholde den høye intensiteten.

Forrige side Neste side