Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Temaside om Korona

En veksling mellom aerob og anaerob forbrenning

En idrettsutøver vil bruke begge disse forbrenningssystemene. Når den fysiske aktiviteten starter, produseres ATP via anaerob forbrenning. Etterhvert som utøveren puster kraftigere og hurtigere, og hjertet slår raskere, blir mer oksygen tilgjengelig og den aerobe forbrenningen kommer igang og fortsetter inntil melkesyreterskelen nås. Overskrides dette nivået, klarer ikke kroppen å levere oksygen hurtig nok til å danne ATP og den anaerobe forbrenningen slår inn igjen. Siden dette systemet er kortlivet og melkesyrenivået stiger, klarer ikke utøveren å opprettholde den høye fysiske intensiteten og må slippe seg ned på et lavere nivå for å kunne bli kvitt melkesyren. Jo høyere og jo lengre melkesyrenivået befinner seg over terskelen, jo lengre tid tar det å bli kvitt melkesyren i muskulaturen.

Forrige side Neste side