Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Temaside om Korona

Energitilførsel

Næringsstoffene omdannes til ATP avhengig av intensiteten og varigheten av den fysiske aktiviteten. Karbohydrater er hovedenergikilden ved moderat til høy fysisk aktivitet, mens fett skaffer energi til aktiviteter som foregår på et lavere intensitetsnivå. Fett er en utmerket energikilde ved utholdenhetsaktiviteter, men fett er utilstrekkelig under aktiviteter med høy intensitet som sprint eller intervalltrening. Hvis du trener eller beveger deg med lav intensitet, har kroppen lagret nok fett til at du kan holde det gående i timesvis, ja endog i dagesvis så lenge det er tilstrekkelig oksygentilførsel til at fettforbrenning kan foregå.

Når intensiteten i den fysiske aktiviteten øker, vil karbohydratforbrenningen ta over. Den er mer effektiv enn fettforbrenningen, men disse energilagrene er begrensede. De lagrede karbohydratene, glykogen, kan brukes som drivstoff i omtrent 2 timer ved moderat til høyt intensitetsnivå. Etter det er glykogenlagrene tømte, og hvis ikke dette drivstoffet erstattes av nytt, møter utøveren "veggen". Utøveren kan imidlertid fortsette i moderat til høy intensitet lengre hvis det fylles på med mer karbohydrater mens utøveren holder på med den fysiske aktiviteten (f.eks. under et langt sykkelløp). Derfor er det helt avgjørende for prestasjonen å spise lett fordøyelige karbohydrater under pågående fysiske aktiviteter som varer mer enn noen få timer. Hvis du ikke tar inn nok karbohydrater, vil du etter hvert bli tvunget til å redusere intensiteten og gå over til fettforbrenning for å kunne skaffe deg energi til fortsatt aktivitet.

IntensitetsNivå.jpg

Ettersom intensiteten i anstrengelsene øker, avtar effekten i karbohydratforbrenningen dramatisk og den anaerobe forbrenningen tar over. Dette fordi kroppen klarer ikke å ta opp og fordele oksygen raskt nok til å drive verken fett- eller karbohydratforbrenningen tilfredsstillende. Karbohydratene kan produsere nær 20 ganger så mye energi i form av ATP per gram når det forbrennes med tilstrekkelig tilgang på oksygen, enn under oksygenfattige anaerobe betingelser som oppstår under intense fysiske aktiviteter.

Med riktig trening går det an å påvirke disse energisystemene til å bli mer effektive og tillate større anstrengelser over lengre tid.

Forrige side Neste side