Informasjon

Melkesyre begrenser idrettsprestasjonene

Temaside om Korona

Melkesyren avgjør prestasjonen

Under intens trening og i konkurranser er melkesyren den avgjørende begrensende faktoren for et godt eller dårlig resultat. Når melkesyreterskelen nås, klarer ikke kroppen å bli kvitt melkesyren, den hoper seg opp og bremser utøveren. Denne effekten inntrer i løpet av få minutter når terskelen overskrides. Vanligvis nås dette nivået når en kommer opp i 50-80% av utøverens maksimale oksygenopptak. Eliteutøvere kan trene seg opp til å tåle belastninger på 80-90% av maksimalt oksygenopptak uten å kommer over i anaerob forbrenning.

Idrettsutøvere bruker ofte melkesyreterskelen til å bestemme hvordan de skal trene og hvilken fart de kan opprettholde under utholdenhetsøvelser. Fordi melkesyreterskelen kan heves betydelig med trening, har mange utøvere og trenere utviklet sinnrike treningsøvelser for å heve dette nivået. Kroppen kan også trenes opp til å tåle spesielle belastninger, som for eksempel det å tåle gjentatte rykk uten å surne helt i muskulaturen.

Andre betegnelser på melkesyreterskelen er den anaerobe terskelen, rød sone og det nivået der melkesyre begynner å hope seg opp i muskelen. Jo høyere melkesyreterskelen ligger, jo bedre idrettsprestasjoner. Jevnlige kontroller med måling av melkesyreterskelen er den beste måten å finne ut om treningsprogrammet du følger, virker eller ikke. Slike målinger brukes til å skreddersy programmet for den individuelle utøveren.

Trening for å forbedre melkesyreterskelen skal stort sett foregå under terskelgrensen. Trener du med for høy intensitet, på eller over terskelnivå, øker det risikoen for overtrening. Dilemmaet er at trening med høy intensitet sannsynligvis er den mest effektive treningen til å forbedre din utholdenhet. Derfor må du også trene over terskelen, men omfanget av slik høyintensitetstrening bør være meget beskjedent for å unngå overtrening. Hyppige treningsøkter omkring melkesyreterskelen vil ofte medføre at du senker terskelen i stedet for å heve den.

En viktig effekt av trening er at det hjelper kroppen til å bli mer effektiv til å fjerne melkesyre fra de musklene som produserer den, og over til andre deler av kroppen som kan nyttiggjøre seg melkesyren. Dette forhindrer at den aktive muskulaturen blir sur (melkesyre) og tillater den å operere på et høyere energinivå før syra (acidosen) senker energiproduksjonen.

Forrige side Neste side