Nyhetsartikkel

Munnbind og trening

En studie som har sett på bruk av munnbind i tøy under trening, fant at deltagerne følte seg mer kortpustet og opplevde mer klaustrofobi enn de gjorde når de trente uten munnbind. Treningsøktene ble også kortere.

Dette ifølge en liten klinisk studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i april 20211

De som trente med slike masker, oppga også at de i større grad ble kortpustet og fikk en klaustrofobisk følelse ved høyere treningsintensitet. Som følge av dette råder forskerne bak studien om å endre hyppighet, intensitet og varighet av treningsøkten når man trener med slike munnbind.

Trente på tredemølle

Anbefalinger for bruk av munnbind ved trening varierer mellom ulike land. Det er dessuten lite kunnskap om den fysiologiske innvirkningen av å trene med munnbind i tøy, ifølge forskerne.

Flere studier har sett på hvordan bruk av kirurgiske munnbind virker inn på trening, men ikke alle har tilgang til denne type munnbind. For å se nærmere på hvordan bruk av munnbind i tøy påvirker trening, ble det utført en studie der deltagerne løp på tredemølle til utmattelse, en gang mens de brukte munnbind i tøy, og en gang uten.

Deltagerne var 31 friske voksne i alderen 18 til 29 år. De trente vanligvis moderat i omkring 170 minutter i uken, og energisk omtrent 206 minutter i uken. Tre av fire hadde brukt munnbind på trening før de deltok i studien. 19 av deltagerne fortalte at dette var et krav der de trente.

Kortere økt og mer kortpustethet

Blodtrykk, puls, oksygenmetning, anstrengelse og kortpustethet ble målt og registrert etter tre minutter med oppvarming i løpet av treningstesten, og syv minutter etter at økten var fullført. Deltagerne ble også spurt om hvordan de opplevde å bruke munnbind mens de trente.

Ifølge analysen ble treningsøkten som ble utført med munnbind, 14 prosent kortere enn øktene uten munnbind. Fysiologiske mål på kapasitet, inkludert maksimalt oksygenforbruk og makspuls ble også redusert. Det ble funnet økt kortpustethet.

Endringene ble tilskrevet ubehaget ved å trene med maske. Målingene som ble gjort syv minutter etter endt treningsøkt, viste at ubehaget var over på det tidspunktet.

Deltagerne oppga at de følte økt kortpustethet og klaustrofobi ved trening med munnbind i tøy, sammenlignet med trening uten. 30 av 31 deltagere opplevde at det var vanskeligere å yte maksimalt med munnbind i tøy.

Forskerne konkluderer med at ubehaget knyttet til å bruke munnbind førte til redusert ytelse.

Kirurgisk munnbind og trening

En studie som ble publisert i Clinical Reasearch in Cardiology i 20202 har sett på hvordan kirurgiske munnbind påvirker treningskapasiteten. I denne studien var deltagerne tolv friske menn med en gjennomsnittsalder på 38 år. Hjertelunge og metabolske effekter ble målt ved ergospirometri og funksjonsmålinger av hjertefunksjonen (impedance cardiography). I tillegg svarte deltagerne på spørreskjema knyttet til komfort/ubehag ved bruk av munnbind ved trening.

Forfatterne av studien konkluderer med at ventilasjon, hjertelunge treningskapasitet og komfort reduseres av kirurgiske munnbind og svekkes sterkt ved bruk av masker av typen FFP2 og N95 hos friske personer. Disse dataene er viktige for anbefalinger om bruk av ansiktsmasker på jobb eller under fysisk trening.

Ifølge en metaanalyse som ble publisert i Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism i april 20213, ga deres studie andre konklusjoner. De fant at kirurgiske munnbind eller N95 munnbind ikke påvirker treningsytelsene, men det økte opplevd anstrengelse og kortpustethet. Forfatterne konkluderer med at munnbind kan brukes under trening uten at det påvirker ytelsen og med minimal innvirkning på fysiologiske variabler.

Kilder

Referanser

  1. Driver S, Reynolds M, Brown K, et al.. Effects of wearing a cloth face mask on performance, physiological and perceptual responses during a graded treadmill running exercise test d. British Journal of Sports Medicine 2021. bjsm.bmj.com
  2. Fikenzer S, Uhe T, Lavall D, et al.. Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clinical Research in Cardiology 2020. link.springer.com
  3. Shaw K, Zello GA, Butcher S, et al.. The Impact of Face Masks on Performance and Physiological Outcomes during Exercise: A Systematic Review and Meta-analysis. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov