Informasjon

Forsinket muskelømhet etter fysiske belastninger

Årsak

Den underliggende årsaken til forsinket muskelømhet er ikke fullt ut klarlagt.

Man har trodd at opphoping av melkesyre etter muskulære belastninger er årsaken til muskelømheten. Men en rekke studier har vist at det tar bare omtrent 1 time med avslapping etter en betydelig muskulær belastning, før all melkesyre er fjernet fra skjelettmuskulaturen og blodet.

En annen teori som har vært lansert, er at smerten skyldes for dårlig blodtilførsel med opphopning av avfallsstoffer som under belastningen fører til muskelkrampe (spasme). Dette skulle så gi muskelømhet over flere dager. Heller ikke denne teorien er blitt bekreftet av forskning. Tvertimot viser undersøkelser at det ikke foreligger noen økning i muskelaktiviteten, og derfor ingen spasme i muskulaturen med forsinket muskelømhet.

Dagens forskning tyder på at forsinket muskelømhet skyldes små rifter og blødninger (mikrotraumer) i muskelfibrene og/eller bindevevet som følge av sterke sammentrekninger i muskulaturen - altså en slags slitasjeskade. Skaden som kan være til stede i flere dager etter belastningen, ledsages av betennelsesreaksjon (inflammasjon) og hevelse (ødem).

Det forbigående tapet av muskelstyrke og opplevelsen av muskelømhet synes å være to uavhengige hendelser. Reduksjonen i muskelstyrke synes å oppstå før muskelømheten, og den varer lengre enn denne. Krafttapet synes å være et resultat av muskelskaden.

Forrige side Neste side