Informasjon

Forsinket muskelømhet etter fysiske belastninger

Temaside om Korona

Behandling

Vi vet ikke hva som er den beste behandlingen av forsinket muskelømhet når den først har oppstått. Men erfaring tyder på at å fortsette treningsprogrammet som medførte forsinket muskelømhet, verken synes å forverre muskelskaden eller forsinke tilfriskningen. Lette, raske, muskelforkortende øvelser rapporteres å redusere muskelsårheten og påskynde gjenvinningen av styrken i muskulaturen. Men det finnes også rapporter som antyder at det skjer ingen vesentlig endring i muskelstyrken eller lindring av muskelømheten ved lette øvelser.

Verdien av fysioterapi er også motstridende. Elektrisk stimulering for å redusere muskelømhet rapporteres både å være effektivt og ineffektivt. Nedkjøling av muskulatur etter kraftige anstrengelser kan ifølge en samlestudie ha noe effekt2. Massasje av muskulatur etter belastning, som brukes mye av toppidrettsutøvere, mangler det vitenskapelig bevis for at hjelper. Det hevdes at påsmøring av salisylatsalve skal hjelpe, men også her er bevisgrunnlaget tynt.

Dersom plagene oppleves ille, vil paracetamol eller et NSAID (for eksempel ibuprofen, naparoxen) lindre ubehaget.

Kilder

Referanser

  1. Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ. Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD004577. Cochrane (DOI)
  2. Bleakley C, McDonough S, Gardner E, et al. Cold‐water immersion (cryotherapy) for preventing and treating muscle soreness after exercise. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD008262. DOI: 10.1002/14651858.CD008262.pub2. The Cochrane Library
Forrige side