Nyhetsartikkel

Skader og ulykker ved konkurransesykling

Ifølge en studie som har sett på sykkelritt i Flandern, blir en av seks sykkelrittdeltagerne skadet i ulykker i disse rittene. Den vanligste årsaken til ulykker er kollisjon med andre syklister.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i mars 20161.

Til tross for at sykkelritt er en populær idrett med en høy antatt risiko for akutte skader, er det få studier som har sett på akutte skader hos syklister som deltar i landeveisritt. Gjennomsnittshastigheten er ofte høyere enn 40 kilometer i timen, og maksfarten til syklistene kan være over 80 kilometer i timen. Sykkelrittene blir avholdt på ulike typer veier og ved alle slags værforhold. Beskyttelsesutstyr er begrenset til et minimum, skriver forfatterne i innledningen til studien.

30 prosent var alvorlige skader

[imported]
[imported]

Målet med denne studien var å evaluere forekomst av skader, årsak til skadene, og mønsteret ved akutte skader hos ikke-profesjonelle konkurrerende syklister som deltok i sykkelløp i Flandern.

Alle akutte skader som oppsto under konkurranser i Flandern i 2002 og 2012, og som ble samlet inn i skaderegisteret, ble analysert. Forfatterne så på forekomsten, skadefrekvens, diagnose, omstendighetene rundt ulykken og ytelsesnivå.

Totalt fant de 777 dokumenterte skaderapporter med totalt 1230 skader i de to årene som ble analysert. Det var ingen forskjell av betydning på forekomst og skadefrekvens mellom 2002 og 2012. Det var en stor forskjell i hyppighet mellom de ulike ytelsesnivåene i begge konkurransesesongene. Ca. 30 prosent av skadene som oppsto (begge årene) var alvorlige. Området som oftest ble alvorlig skadet, var hånden, deretter fulgte skulderskader.

Yngre syklister ble oftere skadet

[imported]
[imported]

Den vanligste årsaken til skader var kollisjon med en annen syklist. Dette gjaldt i 52 prosent av tilfellene i 2002, og 51 prosent av tilfellene i 2012. Andre vanlige årsaker til skader var at sykkelen skled ut, hindringer eller skader i veien de syklet på, og kollisjon i innspurten.

Forfatterne skriver i konklusjonen at nesten en av seks ikke-profesjonelle konkurransesyklister var involvert i en ulykke i sykkelløpene som ble avholdt i 2002 og 2012 i Flandern. Kollisjon med andre syklister var den vanligste årsaken til kræsj. De hyppigste skadene var skrubbsår eller kuttskader, bløtvevsskader og underhudsblødninger med blodansamlinger (hematomer). Beinbrudd var den tredje hyppigste skaden.

I studien fant de også at yngre syklister oftere ble skadet enn voksne syklister. Dette kan være på grunn av manglende styreferdigheter og mindre erfaring med sykkelritt. Det var litt færre hjernerystelser i 2012 enn i 2002. Begge årene ble de fleste hjernerystelsene rapport av kvinnelige syklister. I 2003 ble det påbudt å bruke hjelm med hardt skall i sykkelritt. Flere studier har bekrefter at sykkelhjelm har en beskyttende effekt mot skader i hode og ansikt.

Kilder

Referanser

  1. Decock M, De Wilde L, Vanden Bossche L, Steyaert A, Von Tongel A. Incidence and aetiology of acute injuries during competitive road cycling. Br J Sports Med 2016. bjsm.bmj.com