Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon på grunn av hard trening og for lite matinntak, kan føre til lav beintetthet og beinskjørhet.

Den kvinnelige utøvertriaden, eller the female athlete triad1 som det kalles på engelsk, er en tilstand som først og fremst rammer kvinnelige idrettsutøvere. Tilstanden er tredelt, derav navnet triade. De tre komponentene som danner triaden er lavt energiinntak -  med eller uten spiseforstyrrelse, manglende menstruasjon og lav beintetthet (beinskjørhet, osteoporose). Man kan ha tilstanden uten at alle tre komponentene er til stede. Mange av de som lider av dette, får aldri noen diagnose, fordi det er en vanskelig diagnose å sette.

Årsaken til tilstanden er ikke for mye trening, men at man får i seg for lite mat. Med andre ord er det en myte at man mister menstruasjonen fordi man trener for hardt.

Alle kvinnelige idrettsutøvere bør bli undersøkt for komponenter av triaden, ifølge en Committee opinion fra American College of Obstetricians and Gynecologists. Dersom man identifiserer en eller flere av de tre komponentene, bør ytterligere undersøkelser utføres. Menstruasjonssyklusen kan være et nyttig hjelpemiddel for å identifisere de som er i fare for å utvikle tilstanden.

Østrogen er nødvendig

Det som skjer i kroppen ved den kvinnelige utøvertriaden, er at østrogennivået blir så lavt at du ikke får menstruasjon. Dette går utover beinmineraltettheten, og det kan føre til tidlig utvikling av beinskjørhet. Unge utøvere som mister menstruasjonen i lange perioder, risikerer å ikke oppnå forventet maksimal beinmasse. Dermed har de mindre beinmasse "å gå på" når det aldersbestemte beintapet som skjer med oss alle, setter inn.

Beinskjørhet er en sykdom som vi vanligvis forbinder med gamle damer, men det er altså mulig å trene det på seg. Årsaken til at tap av menstruasjon kan få så alvorlige følger, er at normale østrogennivå er nødvendig for at kroppen skal absorbere kalsium - som du trenger for å bygge sterke bein. Vanligvis bidrar trening til å bygge et sunt skjelett, men dette gjelder ikke dersom du har østrogenmangel.

Neste side