Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Stadig flere jenter og kvinner er aktive sportsutøvere. Trener du jevnlig og spiser sunt, er dette med på å forebygge en rekke sykdommer og livsstilsplager. Men når kroppen gir deg signaler om at det blir for mye, er det viktig at du tar signalene på alvor.

Den kvinnelige utøvertriaden, eller the female athlete triad1 som det kalles på engelsk, er en form for spiseforstyrrelse som først og fremst rammer kvinnelige idrettsutøvere. Tilstanden er tredelt, derav navnet triade. De tre komponentene som danner triaden er spiseforstyrrelser, manglende menstruasjon, og benskjørhet (osteoporose). Mange av de som lider av dette, får aldri noen diagnose, fordi det er en vanskelig diagnose å sette. Du kan ha et forstyrret spisemønster uten at det nødvendigvis møter alle kriteriene til bulimi eller anoreksi.

Kan føre til benskjørhet

At kvinner som trener mye, mister menstruasjonen, eller får menstruasjonsforstyrrelser, blir av mange regnet som en naturlig del av det å være kvinnelig idrettsutøver. Dette er ikke riktig. Når østrogennivået blir så lavt at du ikke får menstruasjon, går dette utover beinmineraltettheten og det kan føre til tidlig utvikling av benskjørhet. Unge utøvere som mister menstruasjonen i lange perioder, risikerer å ikke oppnå forventet maksimal benmasse. Dermed har de mindre benmasse "å gå på" når det aldersbestemte bentapet som skjer med oss alle, setter inn fra slutten av 20-årene.

Østrogen er nødvendig

Benskjørhet er en sykdom som vi vanligvis forbinder med gamle damer, men det er altså mulig å trene det på seg. Årsaken til at tap av menstruasjon kan få så alvorlige følger, er at normale østrogennivå er nødvendig for at kroppen skal absorbere kalsium - som du trenger for å bygge sterke bein. Vanligvis bidrar trening til å bygge et sunt skjelett, men dette gjelder ikke dersom du har østrogenmangel. Når du har et forstyrret spisemønster, enten det er anoreksi, bulimi, eller rett og slett at du ikke spiser nok til å dekke energibehovet ditt, kan presset bli for mye for kroppen. Dersom du bare får menstruasjon sporadisk, ikke har fått den i det hele tatt og har fylt 14 år, eller mister den helt i flere måneder (uten at det ligger andre ting bak, som for eksempel graviditet), kan dette være et tegn på at du presser kroppen for hardt.

Økt risiko for bruddskader

I følge artikkelen "Den kvinnelige utøvertriaden" skrevet av Jorunn Sundgot-Borgen og Monica Klungland Torstveit som har tatt doktorgrad i temaet, er resultatet dersom du utvikler for tidlig benskjørhet, eller det som er vanligere, lav benmasse, utilstrekkelig benoppbygging og lav beinmineraltetthet. Dette gir økt risiko for stressbrudd, som er brudd i bein som belastes mye, og vanlige bruddskader i armer og bein, hofter og ryggsøyle. Videre viser studiene som Klungland Torstveit bygget doktorgradsavhandlingen sin på, at mens ni prosent av eliteutøverne med regelmessig menstruasjon i studien hadde hatt stressbrudd, så forekom stressbrudd hos 24% blant utøverne med menstruasjonsforstyrrelser. Andre studier viser at menstruasjonsforstyrrelser forekommer blant tre til 66 prosent av utøverne.

Estetiske idretter og vektklasseidretter spesielt utsatt

Som idrettsutøver er det viktig å huske at det som fører til denne sykdommen - for lite næring og for lav andel kroppsfett - også gir deg mindre energi og dårligere konsentrasjon. Noe som igjen vil gjøre deg til en dårligere idrettsutøver. I følge Medscape står alle kvinnelige idrettsutøvere i fare for å få dette, men i estetiske idretter som ballett, turn og kunstløp, eller idretter knyttet til vektklasser som boksing og taekwondo, ser man oftere tilfeller av triaden. I likhet med kvinner som lider av spiseforstyrrelser, vil mange utøvere forsøke å skjule symptomene for venner, familie, trener og andre. Videre skriver eMedicine at enkelte utøvere kan bruke ulike medikamenter eller dopingmidler for å gå ned i vekt og i noen idretter kan bruk av anabole steroider føre til tap av menstruasjon.

Uopprettelig

Ofte oppdager legen stressbruddene først, deretter får hun rede på menstruasjonsforstyrrelsene, og så oppdager hun spisemønsteret. For å komme ut av denne triaden er det viktig å søke hjelp. I første rekke bør du snakke med fastlegen din. Det er viktig med et velbalansert kosthold, å moderere treningsmengdene, og på denne måten sørge for at du får nok kroppsfett til at menstruasjonen kommer tilbake. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi østrogentilskudd og/eller kalsiumtilskudd.

Det er viktig at tilstanden oppdages tidlig for å forhindre mest mulig skade. Dette gjelder spesielt for unge jenter. For etter at du har fylt 20 år, er beinbygningen din ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan "hente inn igjen" det du eventuelt måtte ha tapt av benvekst i løpet av årene før dette. Studier viser at bentapet er uopprettelig til tross for normalisering av menstruasjon eller behandling med kalsium eller østrogen. Og oppskriften for sunn benbygning er klar: Det må være en balanse mellom matinntak, vekt, trening, kalsium, vitamin D og østrogen.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Gottschlich LM. Female Athlete Triad. Medscape, last updated Dec 17, 2014. emedicine.medscape.com