Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Temaside om Korona

Vil svekke idrettsprestasjonen

Når du har et forstyrret spisemønster, enten det er anoreksi, bulimi, eller rett og slett at du ikke spiser nok til å dekke energibehovet ditt, kan presset bli for mye for kroppen. Dersom du bare får menstruasjon sporadisk, ikke har fått den i det hele tatt og har fylt 15 år, eller mister den helt i flere måneder (uten at det ligger andre ting bak, som for eksempel graviditet), kan dette være et tegn på at du presser kroppen for hardt.

Forekomsten av såkalt sekundær menstruasjonsforestyrrelse (at du har hatt regelmessig menstruasjon, men så mistet den), er ifølge en amerikanske oppsummering2 oppgitt å være 16-47 prosent blant slanke idrettsutøvere, mot 0,5 - 10 prosent i befolkningen ellers. Det er størst risiko for utvikling av spiseforstyrrelser innen idretter der lav kroppsvekt er ansett som positivt.

Langtidsrisikoen ved å være uten menstruasjon inkluderer beinskjørhet og beinbrudd. Dersom det er en spiseforstyrrelse, har det også innvirkning på den psykiske helsen. Tilstanden vil også svekke idrettsprestasjonen.

Forrige side Neste side