Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon på grunn av hard trening og for lite matinntak, kan føre til lav beintetthet og beinskjørhet.

Behandling av utøvertriaden

Ofte oppdager legen stressbruddene først, deretter får hun rede på menstruasjonsforstyrrelsene, og så oppdager hun spisemønsteret. For å komme ut av denne triaden er det viktig å søke hjelp. I første rekke bør du snakke med fastlegen. Det er viktig med et velbalansert kosthold, å moderere treningsmengdene, og på denne måten sørge for nok kroppsfett til at menstruasjonen kommer tilbake. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi østrogentilskudd og/eller kalsiumtilskudd.

Systematiske gjennomganger og metaanalyser tyder på at p-piller kan føre til mindre tap av beinvev, og bedre beinmineraltetthet. Men dette er ikke nok til å behandle tilstanden alene, kostholdsendringer - økt næringsinntak må fortsatt til.

Forrige side Neste side