Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon på grunn av hard trening og for lite matinntak, kan føre til lav beintetthet og beinskjørhet.

Forrige side