Informasjon

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon på grunn av hard trening og for lite matinntak, kan føre til lav beintetthet og beinskjørhet.

Temaside om Korona

Den kvinnelige utøvertriaden, eller the female athlete triad1 som det kalles på engelsk, er en tilstand som først og fremst rammer kvinnelige idrettsutøvere. Tilstanden er tredelt, derav navnet triade. De tre komponentene som danner triaden er lavt energiinntak -  med eller uten spiseforstyrrelse, manglende menstruasjon og lav beintetthet (beinskjørhet, osteoporose). Man kan ha tilstanden uten at alle tre komponentene er til stede. Mange av de som lider av dette, får aldri noen diagnose, fordi det er en vanskelig diagnose å sette.

Alle kvinnelige idrettsutøvere bør bli undersøkt for komponenter av triaden, ifølge en Committee opinion fra American College of Obstetricians and Gynecologists. Dersom man identifiserer en eller flere av de tre komponentene, bør ytterligere undersøkelser utføres. Menstruasjonssyklusen kan være et nyttig hjelpemiddel for å identifisere de som er i fare for å utvikle tilstanden.

Østrogen er nødvendig

Det som skjer i kroppen ved den kvinnelige utøvertriaden, er at østrogennivået blir så lavt at du ikke får menstruasjon. Dette går utover beinmineraltettheten, og det kan føre til tidlig utvikling av beinskjørhet. Unge utøvere som mister menstruasjonen i lange perioder, risikerer å ikke oppnå forventet maksimal beinmasse. Dermed har de mindre beinmasse "å gå på" når det aldersbestemte beintapet som skjer med oss alle, setter inn.

Beinskjørhet er en sykdom som vi vanligvis forbinder med gamle damer, men det er altså mulig å trene det på seg. Årsaken til at tap av menstruasjon kan få så alvorlige følger, er at normale østrogennivå er nødvendig for at kroppen skal absorbere kalsium - som du trenger for å bygge sterke bein. Vanligvis bidrar trening til å bygge et sunt skjelett, men dette gjelder ikke dersom du har østrogenmangel.

Vil svekke idrettsprestasjonen

Når du har et forstyrret spisemønster, enten det er anoreksi, bulimi, eller rett og slett at du ikke spiser nok til å dekke energibehovet ditt, kan presset bli for mye for kroppen. Dersom du bare får menstruasjon sporadisk, ikke har fått den i det hele tatt og har fylt 15 år, eller mister den helt i flere måneder (uten at det ligger andre ting bak, som for eksempel graviditet), kan dette være et tegn på at du presser kroppen for hardt.

Forekomsten av såkalt sekundær menstruasjonsforestyrrelse (at du har hatt regelmessig menstruasjon, men så mistet den), er ifølge en amerikanske oppsummering2 oppgitt å være 16-47 prosent blant slanke idrettsutøvere, mot 0,5 - 10 prosent i befolkningen ellers. Det er størst risiko for utvikling av spiseforstyrrelser innen idretter der lav kroppsvekt er ansett som positivt.

Langtidsrisikoen ved å være uten menstruasjon inkluderer beinskjørhet og beinbrudd. Dersom det er en spiseforstyrrelse, har det også innvirkning på den psykiske helsen. Tilstanden vil også svekke idrettsprestasjonen.

Økt risiko for bruddskader

Dersom du utvikler for tidlig beinskjørhet, eller det som er vanligere, lav beinmasse, utilstrekkelig beinoppbygging og lav beinmineraltetthet, øker det risikoen for stressbrudd. Slike brudd oppstår i bein som belastes mye, for eksempel i armer og bein, hofter og ryggsøyle.

Idrettsutøvere uten menstruasjon har to til fire ganger høyere risiko for stressbrudd enn utøvere med normal menstruasjon. Studier av turnere med et intenst treningsregime har vist at de kan ha nedsatt høydevekst og forsinket skjellettmodenhet, noe som viser at effekten på skjelettet handler om mer enn beintetthet.

Hos voksne er en reduksjon på ti prosent i beintetthet forbundet med to til tre ganger høyere risiko for beinbrudd.

Estetiske idretter og vektklasseidretter spesielt utsatt

Som idrettsutøver er det viktig å huske at det som fører til tilstanden - for lite næring og for lav andel kroppsfett - også gir mindre energi og dårligere konsentrasjon. Noe som igjen vil føre til nedsatte idrettsprestasjoner. Alle kvinnelige idrettsutøvere er i fare for å få dette, men i estetiske idretter som ballett, turn og kunstløp, eller idretter knyttet til vektklasser som boksing og taekwondo, ser man oftere tilfeller av triaden. I likhet med kvinner som lider av spiseforstyrrelser, vil mange utøvere forsøke å skjule symptomene for venner, familie, trener og andre. Noen utøvere kan finne på å bruke ulike medikamenter eller dopingmidler for å gå ned i vekt, og i noen idretter kan bruk av anabole steroider føre til tap av menstruasjon.

Behandling av utøvertriaden

Ofte oppdager legen stressbruddene først, deretter får hun rede på menstruasjonsforstyrrelsene, og så oppdager hun spisemønsteret. For å komme ut av denne triaden er det viktig å søke hjelp. I første rekke bør du snakke med fastlegen. Det er viktig med et velbalansert kosthold, å moderere treningsmengdene, og på denne måten sørge for nok kroppsfett til at menstruasjonen kommer tilbake. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi østrogentilskudd og/eller kalsiumtilskudd.

Systematiske gjennomganger og metaanalyser tyder på at p-piller kan føre til mindre tap av beinvev, og bedre beinmineraltetthet. Men dette er ikke nok til å behandle tilstanden alene, kostholdsendringer - økt næringsinntak må fortsatt til.

Tidlige inngripen er viktig

Det er viktig at tilstanden oppdages tidlig for å forhindre mest mulig skade. Dette gjelder spesielt for unge jenter. Selv om beinmineraltetthet kan stabiliseres og bedres etter at et tilstrekkelig næringsinntak og regelmessig menstruasjon er gjenopprettet, er det ikke sikkert at du oppnår det som er normal beintetthet for alderen. Etter at du har fylt 20 år, er beinbygningen ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan "hente inn igjen" det du eventuelt måtte ha tapt av beinvekst i løpet av årene før dette. 

For å sikre en sunn og frisk beinbygning må det være balanse mellom matinntak, vekt, trening, kalsium, vitamin D og østrogen.

Vil du vite mer?

 

Referanser

  1. Gottschlich LM. Female Athlete Triad. Medscape, last updated Aug 24, 2017. emedicine.medscape.com
  2. Committee on Adolescent Health Care. The ACOG; Committee opinion: Female Athlete Triad. The American College of Obstetricians and Gynecologists 2017. www.acog.org