Nyhetsartikkel

Treningspåført rabdomyolyse

Rabdomyolyse skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Tilstanden kan oppstå hos friske personer etter en svært hard treningsøkt. I enkelte tilfeller har flere personer på samme lag blitt rammet etter ekstreme treningsøkter.

Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Akutt nyresvikt er en fryktet komplikasjon. For de fleste er rabdomyolyse en forbigående tilstand, men for noen kan sykdommen bli alvorlig.

Les også: Døden nær etter hard treningsøkt

Årsakene til rabdomyolyse er mange. De vanligste er etter større skader, fysisk utmattelse, oksygenmangel i muskulatur, hos personer med genetiske defekter, ved infeksjoner, større endringer i kroppstemperatur (både heteslag og forfrysninger), forstyrrelser i forbrenningen og kroppens elektrolytter, etter krampeanfall, som bivirkning til medikamenter, narkotika og gift, ved immobilisering og etter svært harde treningsøkter.

119 syke etter knallhard gymtime

I en artikkel som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i 20051, ble det rapportert om en uvanlig hendelse i Taiwan. Her utviklet 119 elever ved en videregående skole rabdomyolyse etter en usedvanlig hard gymtime. Elevene fikk beskjed om å ta 120 armhevinger på fem minutter, i svært kaldt vær. De fleste av elevene utviklet rabdomyolyse med muskelsmerter og mørk urin i løpet av to til fire dager etter gymtimen. De fleste av elevene fikk reise hjem fra sykehuset etter å ha fått tilstrekkelig væske og hvile. Tyve av elevene ble innlagt på grunn av at de ikke klarte å drikke nok væske, og på grunn av alvorlige muskelsmerter. De ble senere utskrevet. Ingen av elevene fikk varige organskader.

Typiske symptomer på rabdomyolyse er muskelsmerter, hevelse og svakhet i den rammede muskulaturen, samt utskillelse av store mengder pigment i urinen, noe som gjør urinen rødbrun på farge og den ser ut som "te-vann". Tilstanden kan variere fra asymptomatisk til alvorlig sykdom.

Les mer om rabdomyolyse her.

De uheldige gymelevene kom alle godt ut av det, takket være at diagnosen ble stilt tidlig og de raskt fikk behandling. Forfatterne av artikkelen mener at dette sannsynligvis forhindret tilfeller med akutt nyresvikt og langt alvorligere utfall. De poengterer at dette bør være en advarsel om at knallhard repeterende trening kan gi rabdomyolyse, og at dette er noe gymlærere og andre treningsinstruktører bør være klar over.

muskelmann
Neste side