Informasjon

Klatring - unngå skader med riktig trening

Hva redusere risikoen for skader og vekstforstyrrelser hos unge utøvere?

Riktig trening, riktig fottøy og nok mat er blant elementene som er viktige for å redusere risikoen for skader og vekstforstyrrelser hos unge utøvere.

En oversiktsartikkel som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i november 20071, har sett på kroppens reaksjoner på fjellklatring hos unge klatrere. Oversiktsartikkelen er basert på 50 studier om klatring. Denne kunnskapen ble koplet sammen med viten om utviklingsvekst hos unge klatrere.

Fysisk og mentalt krevende

Fjellklatring er en sport som er både fysisk og mentalt krevende. Kun veldig små deler av hendene og føttene er i kontakt med klatreoverflaten, enten du klatrer vertikalt oppover, eller beveger deg horisontalt på en overhengende rute/retning.

Eliteklatring innebærer ekstrem belastning på armene. Den relative styrken er høy hos eliteklatrere, ettersom de må støtte og løfte hele kroppen ved å bruke en variasjon av fingergrep, kombinert med komplekse bevegelser både vertikalt og til siden samt posisjonsforandringer. De mentale utfordringene innebærer at klatreren må håndtere en krevende rute, samtidig som han eller hun skal planlegge hvilke tekniske bevegelser som er mest effektive med tanke på å redusere risikoen for fall eller skader.

75-90 prosent sannsynlighet for skader i armene eller overtrening

Forskning viser at det er 75 til 90 prosent risiko for å utvikle skader i armer eller bli overtrent ved klatring. Skader i armene, spesielt på fingrene, er mye vanligere ved klatring hos voksne, sammenlignet med skader på føtter, legger eller lår. En eliteklatrer er kanskje nødt til å støtte opp hele kroppen ved å bruke 1-2 fingre på en vanskelig rute. For unge klatrere kan den massive belastningen øke risikoen for skader og forstyrrelser i bein og skjellett, eller utviklingen av bein.

Buldring er klatring uten tau over korte distanser, som generelt involverer mer intense og akutt belastende kraftbevegelser. Mange konkurransebuldrere inkluderer falltrening, ankelstabiliserende øvelser, og bruker spottere for å begrense skader fra fall.

Anbefaler ikke intensiv trening av fingerstyrke

Basert på informasjonen i oversiktsartikkelen, gir forfatterne blant annet følgende råd:

  • Klatrere som er under 16 år, bør ikke delta i internasjonale buldringskonkurranser.
  • Intensiv trening for å styrke fingrene er heller ikke anbefalt for unge klatrere.
  • De fleste fotskadene relatert til klatring er et resultat av for små eller unaturlig formede klatresko. Det anbefales altså ikke å bruke klatresko som ikke passer, ettersom dette kan gi skader og feilstillinger i føtter som er i vekst. Bruk samme størrelse på klatresko som på skoene du ellers bruker.
  • En kvalifisert trener bør sørge for at treningen er tilpasset kjønn og alder.
  • Den endelige vekstspurten i puberteten er forbundet med økt risiko for skader, blant annet i benas vekstskiver.

Isometrisk og eksplosiv styrkeforbedring inntrer i de senere stadiene av puberteten, mens forbedringer i motoriske ferdigheter avtar.

Kan utløse spiseforstyrrelser

Det er en utbredt oppfatning blant klatrere at lite kroppsfett forbedrer prestasjonene. Dette har ikke blitt undersøkt, men eliteklatrere har ofte lite fett på kroppen. En studie som vurderte 90 konkurranseklatrere i 13-årsalderen (13,5 ± 3 år), fant at de var under 50-prosentilen for sitt kjønn og sin aldersgruppe når det gjaldt høyde, vekt og andel kroppsfett. Manglende oppnåelse av den arvelig bestemte høyden kan ha flere årsaker. For lite benvekst i visse bein kan oppstå av ulike årsaker, blant annet intense treningsregimer eller for lite næringsinntak.

Høyintensitetsidretter som krever slankhet hos en ungdom, kan resultere i forandret og forsinket pubertet og skjelettutvikling, endringer i stoffskifte og hormonutskillelse og kan utløse spiseforstyrrelser. Derfor bør en holde et vaktsomt øye med utvikling av høyde, vekt, kroppsfett og menstruasjon hos ungdom som driver med klatring. Forstyrret spisemønster, lite kroppsfett og menstruasjonsforstyrrelser er typisk for estetiske idretter. Det er også typiske symptomer på den kvinnelige utøvertriaden, som igjen kan gi uopprettelige skader på beinhelsen.

Derfor bør klatrere få informasjon om hvor viktig et fullverdig kosthold er for kroppen, og hvordan timingen på matinntaket kan virke inn på helsen og ytelse.

Forfatterne understreker at det er nødvendig med mer forskning på temaet unge klatrere.

Kilder

Referanser

  1. Morrison AB, Schöffl VR. Physiological responses to rock climbing in young climbers. Br J Sports Med. 2007; 41: 852-861.