Intervju

Leddgikt: - Bør trene hardt og effektivt

Temaside om Korona

Dokumentert effekt

- Er hardtrening hos denne pasientgruppen en ny tankegang innen behandling av revmatisme?

- At intensiv trening har god effekt på denne gruppen pasienter er godt dokumentert, men det er relativt nytt. De første studiene om intervalltrening på leddgikt kom etter 2010. Disse studiene viser at treningen har effekt, gir bedre funksjon og at det er trygt og nødvendig.

Forskningen viser altså at treningen ikke forverrer smertene– men heller reduserer smerter. Det er også vist at sykdomsaktivitet og betennelsesmarkører holder seg uendret eller bedres etter en periode med trening.

I tillegg viser studier at effektiv utholdenhetstrening i form av intervalltrening tolereres og har resultert i bedre hjerte- og karhelse i denne pasientgruppen.

- Blir pasienter som kommer til deg, overrasket over intensiteten på treninga?

- Det kommer an på hvilke erfaringer de har. Noen blir glade. De synes det er befriende at de får lov til å trene på denne måten, at de blir sett på som et friskt og normalt menneske, forteller Haglo.

- Men enkelte - ofte eldre pasienter - som har lang fartstid i helsevesenet og kanskje blitt behandlet med forsiktighet på grunn av sykdommen, kan bli overrasket. Noen har gjerne hatt helseopphold i utlandet og fått høre at aktiviteten må ha lav belastning med mange repetisjoner. Noen blir også redde for å gjøre sykdommen verre – at de heller bensin på bålet ved å trene hardt, sier han.

Haglo tror denne frykten ofte bunner i misforståelser.

- Hvis de skal beskrive hva intervalltrening er, tenker de på en langrennsløper som stuper over mål. De tenker på ekstrem hard trening til total utmattelse. Derfor fyller vi på med kunnskap underveis. Under rehabilitering får pasientene to timer undervisning hver dag, og trening der vi følger dem opp.

- Vi bruker de første øktene på å få pasienten i gang. Du skal være sliten, men dette er ikke trening til utmattelse. Vi justerer opp dosen etterhvert og finner til slutt riktig intensitet, forklarer Haglo.

Forrige side Neste side