Intervju

Artrose i kne og hofte – kan du trene like mye?

Mytene er mange om artrose i hoft og kne. At leddene er slitt og trenger hvile for at det ikke skal bli verre, er en av dem. I dette intervjuet forteller professor May Arna Risberg om hvordan aktive og trente mennesker best bør forholde seg til artrose.

Grovt sett deles artrosepasienter i tre grupper: Det er aktive mennesker som har hatt en idrettsskade tidligere, typisk en menisk- eller leddbåndsoperasjon.

Det kan også være inaktive, overvektige mennesker, som ikke har vært idrettsaktive tidligere.

Denne artikkelen handler om den aktive pasienten, mosjonisten, som har fått påvist artrose i hofte eller kne. Vi har intervjuet professor May Arna Risberg som har forsket på artrose i mange år, og leder implementeringsprosjektet Aktiv med artrose (AktivA) samme med professor Inger Holm. Her forteller hun om hvordan den aktive pasienten bør forholde seg til sykdommen.

Kunnskap først

Men først: «Aktiv med Artrose (AktivA)» er et nasjonalt program som bygger på kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling.

Hensikten med Aktiv A er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen, som førstelinjebehandling.

AktivA består av tre deler – et utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk kvalitetsregistrering. AktivA er forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk Klinikk.

- Så kan vi sammenligne kvaliteten på det pasienten mottar, om det er det samme i Oslo som i Finnmark, sier Risberg.

Hun forteller at behandlingen for en artrosepasient deles opp i flere deler.
- Først er det viktig at pasienten får kunnskap om hva artrose er. Pasienten skal selv bli sin beste behandler, og skal håndtere denne leddsykdommen og leve med den. Da er det viktig med kunnskap, sier Risberg.

- Ikke alle er like oppdaterte på denne sykdommen, heller ikke fastlegen. Dessverre er det mange som hører at de har fått slitasjegikt, og at det er ingen ting å gjøre med, sier hun, men understreker:

- Begge deler er feil. Og det prøver vi med dette kunnskapsbaserte programmet å gjøre noe med. Artrose er en leddsykdom, og det går an å gjøre noe med det. Du blir ikke kvitt den, og du må leve med sykdommen. Men vi har nå svært god dokumentasjon gjennom god og solid nasjonal og internasjonal forskning som viser at man kan redusere symptomer og får bedre livskvalitet ved å være med på artroseskole og få veiledet trening tilpasset den enkelte.

Med andre ord:
- Er du vant til å løpe «Birken», og det er det du liker, skal du ha trening og oppfølgning knyttet til ditt nivå og aktivitet, sier Risberg.

Neste side