Nyhetsartikkel

Flere styrkeøvelser hjalp ikke mot skuldersmerter

Å øke mengden styrkeøvelser for skuldre, ut over det som allerede er anbefalt, bidro ikke til raskere tilheling ved subakromialt impingement.

Dette ifølge en studie som ble publisert i The American Journal of Sports Medicine i mai 20211.

I innledningen til studien skriver forfatterne at det i 2019 ble publisert en sterk frarådning om å utføre subakromial dekompresjonskirurgi2

Det betyr at ikke-kirurgisk behandling er eneste alternativ for voksne med skuldersmerter, men nyere studier antyder at dagens anbefaling av styrkende øvelser ikke er tilstrekkelig. 

Forfatterne av studien ville undersøke om en større mengde styrkeøvelser på skuldrene kunne ha en gunstig effekt.

Det var fra før av ukjent om det har klinisk verdi å øke andelen styrketrening.

200 deltakere

Studien var en dobbelt-blindet, pragmatisk randomisert kontrollert studie. Deltagerne var 200 personer i alderen 18-56 år som hadde langvarige skuldersmerter og som hadde fått diagnosen subakromialt impingement. De ble tilfeldig inndelt i to grupper.

Den ene gruppen var en kontrollgruppe som fikk vanlig ikke-kirurgisk oppfølging. Den andre gruppen fikk vanlig ikke-kirurgisk oppfølging, men i tillegg fikk de minst dobbelt så mye styrkeøvelser (skulderøvelser) som de skulle utføre.

Utfallet ble målt etter fire måneder. Forfatterne fant da ingen klinisk relevant forskjell mellom gruppene.

De konkluderer med at det å legge til en stor dose styrkeøvelser i tillegg til vanlig oppfølging, ikke ga bedre utfall enn vanlig oppfølging.

Oppnådde ikke mål for bedring

Forfatterne fant i tillegg at omtrent halvparten av pasientene (i begge gruppene) ikke oppnådde de målene de hadde satt for tilfredsstillende bedring (PASS - Patient Acceptable Symptom State) etter fire måneders behandling.

De konkluderer med at flere styrkeøvelser ikke er en løsning på problemet.

Kilder

Referanser

  1. Clausen MB, Hôlmich P, Rathleff M. Effectiveness of Adding a Large Dose of Shoulder Strengthening to Current Nonoperative Care for Subacromial Impingement: A Pragmatic, Double-Blind Randomized Controlled Trial (SExSI Trial). The American Journal of Sports Medicine 2021. journals.sagepub.com
  2. Vandvik PO, Lähdeoja T, Ardern C, et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ. 2019;364:l294. Published 2019 Feb 6. doi:10.1136/bmj.l294 DOI