Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet bra for folk med kronisk nyresvikt

Fysisk aktivitet kan bremse nedgangen i nyrefunksjonen hos pasienter med nyresykdom.

60 millioner mennesker i verden har kronisk nyresykdom, såkalt uremi.

Dette er en sykdom som innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet. Dette er en av nyrenes viktigste oppgaver.

Sykdomsbildet er relativt ensartet, uavhengig av årsaken til nyresvikten. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av nyresvikt.

Les mer om kronisk nyresvikt her

En studie som ble publisert i Journal of American Society of Nephrologi (JASN), har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kan ha effekt på denne pasientgruppen1.

Funnene var positive og tyder på at trening kan bidra til å opprettholde pasientenes helse ved å redusere nedgangen i nyrefunksjonen.

Les også: Kronisk nyresykdom - symptomer og tegn

Mindre nedgang i nyrefunksjonen

Forskerne bak studien, som jobber ved Kidney Research Institute ved University of Washington, har tidligere sett en sammenheng mellom fysisk inaktivitet og nedgang i nyrefunksjon blant eldre voksne. De ønsket derfor å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å opprettholde helsa til pasienter med kronisk nyresvikt.

I studien deltok 256 deltagere fra det såkalte Seattle Kidney Study - en pågående studie som samler informasjon om pasienter med kronisk nyresvikt. Resultatene av studien viser at de som trente mest, mer enn 150 minutter per uke, hadde en svakere nedgang i nyrefunksjonen enn de som ikke trente i det hele tatt.

Forskerne beregnet det slik at for pasienter som ikke trente, var nedgangen i EGFR (et mål for å påvise endringer i nyrefunksjon) på ni prosent hvert år i gjennomsnitt. For de som trente mest, var nedgangen på omtrent seks prosent.

Forskerne skriver at i de siste 20 årene har nye metoder vist seg å være nyttige for å bremse utviklingen av denne sykdommen. De skriver at det er viktig å identifisere risikofaktorer for progresjon av kronisk nyresykdom for å redusere sykelighet, dødelighet og redusere helsekostnadene.

Forskerne konkluderte med at om pasienten økte treningsmengden med en time i uka, var dette koblet til 0,5 prosent svakere nedgang per år i nyrefunksjonen.

Få råd om trening

Studien er omtalt av BMJ Groups Best Health, som skriver at dette er en godt gjennomført studie med lovende funn.

Likevel er det greit å vite at en slik studie ikke kan vise årsak og virkning. Det betyr at vi ikke kan være sikker på om det er trening i seg selv som fører til mindre nedgang i nyrefunksjon. Folk som driver fysisk aktivitet, kan også ha en livsstil som er positiv på andre måter, og som igjen kan bidra positivt for sykdommen. På den andre siden forsøkte forskerne å korrigere for nettopp alder, helse og medisinbruk.

For mennesker med kronisk nyresykdom, kan det bli nødvendig med dialyse eller nyretransplantasjon. Men om man følger behandlingsplanen og legens råd nøye, kan man holde nyrene sunnere lenge2. Funnene fra denne studien tyder altså på at regelmessig mosjon kan være en måte å forsinke hvor raskt nyresykdommen forverres.

Å begynne å trene kan være tungt hvis man ikke allerede har gode treningsrutiner. Legen vil kunne gi råd om hva som kan være den beste tilnærmingen for den enkelte.

Kilder

Referanser

  1. Robinson-Cohen C, Littman A, et.al. Physical Activity and Change in Estimated GFR among Persons with CKD. JASN 2013.
  2. Howden EJ, Coombes JS, Strand H, et al. Exercise training in CKD: efficacy, adherence, and safety. Am J Kidney Dis. 2015;65:583-591. PubMed