Intervju

Fysisk aktivitet og kronisk nyresykdom

Fysisk aktivitet reduserer risikoen

Forskningen tyder på at fysisk aktivitet virker positivt også for mennesker med kronisk nyresykdom.

- Fysisk aktivitet er forebyggende for god helse generelt, og for mennesker med nyresykdom vil treningen kunne redusere risikofaktorene. Pasienter med kronisk nyresykdom har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og med fysisk aktivitet vil de redusere denne risikoen, sier Melsom.

- Har du kronisk nyresykdom, blir prognosen dårligere hvis du utvikler diabetes eller får høyt blodtrykk. Trening beskytter også mot å utvikle kronisk nyresykdom i utgangspunktet fordi det motvirker diabetes, høyt blodtrykk og fedme. Hvorvidt trening i seg selv virker beskyttende er mer usikkert. Her mangler det gode studier med nøyaktige mål på både nyrefunksjonen og fysisk aktivitet, sier Melsom.

Forrige side Neste side