Intervju

Fysisk aktivitet og kronisk nyresykdom

Nyresvikt på mange stadier

Melsom forteller at kronisk nyresykdom deles inn i fem stadier. Der stadiene én til tre har lite symptomer og man merker lite til sykdommen. Det er først alvorlig nyresvikt som gir symptomer.

Den generelle forekomsten av kronisk nyresykdom i befolkningen er rundt 10 prosent. Blant de som er over 70 år, øker forekomsten til 40-50 prosent. Trolig er mange ikke klar over at de har tilstanden.

- Det er ingen begrensninger for hvor fysisk aktiv du kan være hvis du har en lett-gradig kronisk nyresykdom. Det er annerledes hvis du har en alvorlig nyresvikt og må ha dialyse, da vil formen og helsa være påvirket av dette, sier Melsom.

Men flere studier tyder på at selv om man har nyresvikt i endestadiet, altså går i dialyse, er det mange positive sider ved å trene.

- Spesielt når det handler om funksjon, muskeltap og livskvalitet. Hvorvidt trening er en uavhengig beskyttende faktor for død er mer usikkert, sier han.

Forrige side Neste side