Intervju

Fysisk aktivitet og kronisk nyresykdom

Trygt å trene

Melsom mener det er trygt å trene også i endestadiet - det er ingen holdepunkter for at trening er skadelig eller farlig hos denne pasientgruppen, men han minner om forbeholdet om ikke å bråstarte med hard styrketrening slik at man blir veldig støl.

Melsom forteller at det er økende kunnskap om kronisk nyresykdom og fysisk aktivitet. Likevel mangler det ennå mye kunnskap på feltet.

Årsakene til dette er flere. En vanlig måte å måle nyrefunksjon på er å måle mengde kreatinin i blodet fordi det skilles ut av nyrene. Men kreatinin i blodet stammer fra muskulaturen. I de studiene som har sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og nyrefunksjon er det derfor ofte en stor feilkilde. For om du trener, øker muskelmassen og da kan det se ut som om du har dårlig nyrefunksjon siden treningen i seg selv fører til økt kreatinin i blodet.

Selv er Melsom nå hovedansvarlig i en studie der de har målt nyrefunksjonen nøyaktig med et kontraststoff. Her vil forskerne ha gode muligheter for å se sammenheng mellom fall i nyrefunksjon og fysisk aktivitet. Hva resultatene viser, gjenstår å se.

- Dette er en pågående studie og et av prosjektene skal se på om fysisk aktivitet er en uavhengig beskyttende faktor mot nyresykdom.

Forrige side Neste side