Intervju

Fysisk aktivitet og kronisk nyresykdom

Forskning om nyresvikt og trening

Det er fremdeles mangelfull forskning om kronisk nyresvikt og fysisk aktivitet. Likevel tyder summen av forskning på at fysisk aktivitet er positivt, nødvendig og ufarlig for personer i denne pasientgruppa.

Under følger noen eksempler på relevant forskning:

 • For pasienter med alvorlig nyresvikt (dialysepasienter), viser en studie publisert i "Journal of the American Society of Nephrology" at fysisk trening er trygt og at trening er vist å haeffekt på fysisk yteevne og livsskvalitet1.
 • En studie publisert i "American Journal of Physiology-Renal Physiology"2 i 2018 har undersøkt treningsformer hos pasienter med kronisk nyresykdom der dialyse ikke er nødvendig. Forskerne skriver at det til tross for en økende enighet om at pasienter med kronisk nyresykdom i alle ledd bør trene regelmessig, eksisterer ingen formelle retningslinjer for trening. Forskerne mener pasientgruppen vil ha en positiv tilleggseffekt av styrketrening sammen med aerob trening. Dette gir bedre yteevne og hindrer muskeltap.
 • En studie utført av Toralf Melsom og hans kolleger ved Universitetet i Tromsø viser at fysisk trening er forbundet med mindre hyperfiltrasjon, spesielt hos menn. Hyperfiltrasjon ses særlig ved overvekt og forhøyet blodsukker og vil på sikt kunne lede til raskere tap av nyrefunksjon. Det ser ut til at om treningen skal ha ønsket effekt, bør man trene slik at man blir tungpustet og svett. Studien ble publisert i tidsskriftet Clinical Journal of the American Society of Nephrology.3
 • En studie som er publisert i Journal of American Society of Nephrology (JASN)4, har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kan ha effekt på pasienter med kronisk nyresykdom. Funnene var positive og tyder på at trening kan bidra til å opprettholde pasientenes helse ved å redusere nedgangen i nyrefunksjonen.
 • En artikkel publisert i tidsskriftet Diabetologia5 har undersøkt hvordan fysisk aktivitet påvirker risikoen for diabetes relatert nyresykdom (diabetes nefropati) hos pasienter med diabetes type 1. Studien viser at trening fører til lavere risiko for utvikling av tegn på nyreskade (spesielt hos de som trener med høy intensitet) hos de med diabetes type 1.

Kilder

Referanser

 1. Manfredini, Mallamaci, et.al. Exercise in Patients on Dialysis: A Multicenter, Randomized Clinical Trial.. J Am Soc Nephrol. 2017 .DOI:1681/ASN.2016030378
 2. Watson EL Gould DW, et.al. Twelve-week combined resistance and aerobic training confers greater benefits than aerobic training alone in nondialysis CKD. Am J Physiol Renal Physiol. 2018. DOI: 0.1152/ajprenal.00012.2018
 3. Melsom T, Mathisen UD, et.al. Physical Exercise, Fasting Glucose, and Renal Hyperfiltration in the General Population: The Renal Iohexol Clearance Survey in Tromsø 6 (RENIS-T6). Clin J Am Soc Nephrol. 2012. DOI:10.2215/CJN.02980312 DOI
 4. Robinson-Cohen C, Littman AJ, Duncan GE, et.al. Physical activity and change in estimated GFR among persons with CKD.. J Am Soc Nephrol. 2014. DOI:10.1681/ASN.2013040392 DOI
 5. Wadén J, Tikkanen HK, et.al. Leisure-time physical activity and development and progression of diabetic nephropathy in type 1 diabetes: the FinnDiane Study.. Diabetologia. 2014. DOI: 10.1007/s00125-015-3499-6 DOI
 6. Hansen, B., Kvale, G., Hagen et.la. Helse. BMJ 2019. doi:10.1681/ASN.2016030378 DOI
Forrige side